Eslövs kommun logotyp

Oförändrad renhållningstaxa i Eslöv

Renhållningstaxan i Eslöv föreslås blir oförändrad under 2018. Det är  Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, MERAB, som själv föreslår att taxan ska bli oförändrad och nu har kommunstyrelsen i Eslöv sagt ja till förslaget.

Innan en oförändrar taxa för nästa år är definitiv ska dock även kommunfullmäktige i Eslöv säga sitt om MERAB:s vilja. Förslaget ska också behandlas i Höör och Hörby kommuner som tillsammans med Eslöv är de tre ägarkommunerna i MERAB.

En anledning till att MERAB:s styrelse föreslår oförändrad taxa för renhållningen är att bolagets ekonomiska prognos för 2017 är god.

Prognosen visar på ett överskott med 2,4 miljoner kronor vilket är 1,4 miljoner kronor högre än budgeterat överskott med 1,0 miljoner kronor. Per den siste augusti år 2017 visade bolaget på ett överskott med drygt 7,2 miljoner kronor.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler