Eslövs kommun logotyp

Minskning av vårdplatser nästa år

Eslövs kommun planerar att minska antalet vård- och omsorgsplatser under 2018. Totalt beräknas 34 platser försvinna inom kommunens äldreboende, åtta av dem är redan vilande genom att en avdelning har stängts på Trollsjögården.

– Minskningen av antalet vård- och omsorgsplatser är en anpassning till nästa års budget då vi har fyra miljoner kronor mindre till verksamheten. Samtidigt behöver vi också spara för att kunna satsa på till exempel den digitala omställningen i vård- och omsorgsektorn, förklarar Tony Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Eslöv.

Eslöv långt fler platser än snittet
Eslövs kommun har under lång tid haft stor tillgång på vård- och omsorgsplatser. En genomlysning av verksamheten som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, genomförde under 2016 visade att Eslöv med sina 300 platser låg långt över snittet för jämförbara kommuner, som då hade ungefär 200 vård- och omsorgplatser.

– Genomlysningen visade också att varje enskild plats i Eslöv har en något längre kostnad än i jämförbara kommuner. Men det faktum att vi har fler platser än snittet gav år 2015 kommunen en extra kostnad på 12 miljoner kronor år, konstaterar Josef Johansson, förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Stänga hela avdelningar ger bäst effekt
Minskningen av antalet platser inom Vård och Omsorg har alltså redan påbörjats, i och med att avdelningen på Trollsjögården har stängt, och det kommer att fortsätta under hela nästa år. Anledningen till att det tar så pass lång tid är att det finns en ambition om att stänga hela avdelningar, och inte bara att enskilda platser här och där.

– Det är när vi kan stänga en hel avdelning som vi också kan minska kostnaderna och få bästa effekt, att stänga enstaka platser ger inget ekonomiskt utrymme, menar Tony Hansson.

Täckas av pensionsavgångar
Det är på personalsidan som kostnaderna kan minskas genom att en hel avdelning stängs. Tony Hansson räknar med att minskningen av personal som kommer av färre vårdplatser kommer att kunna lösas med pensionsavgångar inom vårdsektorn under det kommande året.

– Vi har en extremt stor verksamhet med många anställda så jag ser det som rimligt att vi ska kunna lösa personalfrågan med en naturlig avgång, säger han.

Hel avdelning på Bergagården aktuell
I dagsläget är det en avdelning på Bergagården som är aktuell för att stängas ner. Avdelningen rymmer nio platser och ligger lite avskild från den övriga verksamheten inom boendet. Vilka fler avdelningar som kan komma att stängas under 2018 är i dagsläget oklart.

– Omställningen kommer att ske stegvis under hela nästa år så det finns inga svar på detta just idag, menar Tony Hansson.

Titta framåt mot helt nytt demensboende
Samtidigt som kommunen planerar att dra ner antalet vård- och omsorgsplatser visar all befolkningsstatistik att antalet äldre i landet bara blir fler och fler.

– Såsom befolkningsutvecklingen ser ut för Eslöv så ligger antalet äldre ungefär på samma nivå under de kommande 2-3 åren. Sen ökar det igen och då vet vi också att det är fler platser inom demensvården som kommer att efterfrågas.

– Jag tror att vi då måste kanske börja fundera på att bygga ett helt nytt demensboende i kommunen. Idag har vi Kärråkra demenscenter men detta boende kommer troligen inte att räcka på sikt, säger Tony Hansson.

Det är kommunfullmäktige i Eslöv som har satt de ekonomiska ramarna för verksamhten i kommunen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler