Eslövs kommun logotyp

Kommunfullmäktige samlas den 19 juni

Måndag den 19 juni hålls sista mötet med kommunfullmäktige i Eslöv före sommaren. På dagordningen står bland annat antagande av ett kulturpolitiskt program och godkännande av Eslöv kommuns lokalförsörjningsplan för år 2018 – 2022.

Andra punkter som tas upp är följande:

 • Antagande av arbetsmiljöpolicy för Eslövs kommun
 • Antagande av riktlinjer för hantering av e-förslag
 • Revidering av Servicenämndens reglemente 
 • Upphävande av vattenföreskrifter tillhörande Flyinge
  vattenverk i Eslöv
 • Hemställan om övertagande av operativ tillsyn Swehatch AB
 • Godkännande av vårprognos 2017
 • Godkännande av årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby, MittSkåne samt beviljande av ansvarfrihet för dess ledamöter
 • Entledigande av Cecilia Lind (S) från sina uppdrag som
  förtroendevald i Eslövs kommun

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset med start klockan 18.00. Mötet inleds med en information om Ringsjöns restaurering.

Samtliga kommunfullmäktiges sammanträde är alltså öppna för allmänheten, välkommen att sitta med och lyssna i Medborgarhuset. Det går också bra att följa hela eller delar av mötet här på kommunens webbplats.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler