Eslövs kommun logotyp

Kan låna böcker i kapprummet

Ett bibliotek i kapprummen. Det blir verklighet i Eslövs förskolor tack vare ett projekt som har fått namnet Kapprumsbibliotek. Projektet kommer att kosta 120 000 kronor innevarande år och pengarna tas ur den sociala investeringsbudget som finns i Eslövs kommun.

De så kallade Kapprumsbiblioteken finns på flera håll i landet. Rent praktiskt går det till så att föräldrar och barn på förskolan kan göra enklare hemlån av böcker. Syftet med detta är att öka högläsningen i hemmet.

Forskning visar nämligen att det finns ett mycket starkt samband mellan högläsning och hur ett barns ordförråd utvecklas, ett rikt ordförråd leder i sin tur till ökad läsförståelse. Dessutom syftar projektet till att öka tillgängligheten och minska klyftorna vad gäller tillgång till media.

Eslövs kommun har sedan 2013 en social investeringsbudget, årligen avsätts totalt två miljoner kronor till en sådan budget. Syftet med den sociala investeringsbudgeten är att skapa möjligheter för främjande och förebyggande arbete som ska bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede för grupper av kommuninvånare. På sikt ska arbetet minska risken för ett långvarigt utanförskap och ge minskade kommunala kostnader.

Projektet kommer att pågå från juni och året ut.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler