Eslövs kommun logotyp

Hotell Stenssons trappa får rivas

Eslövs Bostads AB, ebo, har beviljats rivningslov för trappan till Hotell Stensson. Rivningen är en del av ebos planer för att bygga om hotellbyggnaden.

Ebo lämnade också in, samtidigt som rivningslovet, en ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av hotellet. Den ansökan innehåller bland annat tillstånd för en ny entré. Just nu pågår också en projekttävling för en omgestaltning av Stora torg och de centrala delarna av Eslöv.

Trappan till Hotell Stensson byggdes i samband med att hela kvarteret byggdes om och blev hotell i slutet av 1980-talet. Rivningslov för trappan har getts vid två tidigare tillfällen utan att någon åtgärd hat utförts.

Det rivningslov som nu har beviljats innebär att en rivning ska påbörjas inom två och vara avslutad inom fem år.

Det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun som har gett ebo rivningslov för trappan. Detta gjordes vid nämndens sammaträde på onsdagen.

Beslutet i nämnden var inte enhälligt. Centern, miljöpartiet och liberalerna ville återremittera ärendet för att kunna ta ställning när man sett en plan för en omgestaltning av Stora torg. Sverigedemokraterna vill ge avslag till ansökan och menade att trappan är en del av Eslövs identitet. Efter votering, som slutade 6-5, beviljades rivningslovet.

Eslövs Bostads AB har nu beviljats bygglov för att riva trappan till Hotell Stensson.

Eslövs Bostads AB har nu beviljats bygglov för att riva trappan till Hotell Stensson.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler