Eslövs kommun logotyp

Hög andel behöriga lärare i Eslöv

Eslövs kommun har en hög andel behöriga lärare inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Inom till exempel vuxenutbildningen är 27 ämneslärare anställda och samtliga av dessa är behöriga.

– Det känns väldigt bra att vi lyckas locka behöriga lärare i den omfattning som vi gör. Detta trots att det finns en stor nationell brist på behöriga och legitimerade lärare, konstaterar Marianne Svensson, 1:e vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Eslöv.

På Bergagymnasiet är 44 ämneslärare anställda och av dessa är 41 behöriga lärare.

– Av de tre som inte är behöriga är två nyexaminerade och kommer alltså inom kort att få en behörighet. Så endast en av våra ämneslärare inom gymnasiet saknar lärarbehörighet, förklarar Marianne Svensson.

20 yrkeslärare på Bergagymnasiet
För lärare som undervisar i yrkesämnen finns ett undantag från skollagens krav på behörighet och kan därmed anställas tillsvidare utan att ha legitimation eller vara behöriga lärare. På Bergagymnasiet finns också 20 yrkeslärare som undervisar och av dessa är 14 behöriga men saknar lärarlegitimation. Resterande sex yrkeslärare är obehöriga.

Barn- och utbildningsförvaltingen i Eslöv förutspår, liksom andra kommuner, stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen inom utbildningsväsendet. Bakgrunden till detta är framförallt bristen på examinerade lärare från lärarutbildningarna, en rörlig arbetsmarknad och en konkurrens om arbetskraft tillsammans med kommande pensionsavgångar.

Kan bara anställas med tidsbegränsning
Skollagen säger att endast de som har legitimation som lärare och är behöriga för en viss undervisning får bedriva undervisning i skolan. Kravet om legitimation gör att olegitimerade lärare bara kan anställas med tidsbegränsning. Undantag är alltså yrkeslärare som i sina yrkesämnen kan undervisa utan att ha legitimation eller vara behöriga lärare.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler