Eslövs kommun logotyp

Har du en idé som kan bli ett välfärdsprojekt?

Har du en idé som kan leda till att förebygga långvarigt utanförskap? Då ser vi fram emot att du skickar in den till oss!

Nu finns det möjlighet att ansöka om medel från Eslövs kommuns sociala investeringsbudget till utvecklingsarbete som bidrar till att förebygga långvarigt utanförskap och ge minskade kommunala kostnader. Projekt som beviljas medel kallas för välfärdsprojekt.

Välfärdsprojekt ska genomföras i samverkan mellan till exempel idéburen sektor tillsammans med en förvaltning inom Eslövs kommun. Samverkan kan utöver detta omfatta externa aktörer. I de fall projektägarskapet ligger hos en idéburen sektor ska projektet genomföras i form av ett idéburet offentligt partnerskap, IOP.

Just nu genomförs projektet Bordtennis för framtiden i form av ett idéburet offentligt partnerskap, IOP. Utgångspunkten för projektet är att genom pedagogisk och lekfull bordtennisträning på förskolan bidra till barns hälsa, sociala utveckling och inlärning. Projektet initierades av Eslövs AI Bordtennisklubb, genomförandet sker i samarbete med Eslövs kommun.

Kommunen har sedan 2013 avsatt pengar i en social investeringsbudget. Den sociala investeringsbudgeten ska bidra till att minska skillnader i hälsa i Eslöv genom att förbättra levnadsförhållandena för utsatta grupper.

Skicka in din idé på https://service.eslov.se/SocInvest senast den 28 september. Har du frågor är du välkommen att kontakta Erika Hjelm på 0413–626 97 eller erika.hejlm@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler