Eslövs kommun logotyp

Eslöv utvald av Jordbruksverket

Eslövs kommuns kostchef Birgitta Mårtensson-Asterland har deltagit i en workshop med Jordbruksverket där syftet var att medverka till att Sverige kan öka sin ekologiska livsmedelskonsumtion. Fem kommuner hade bjudits in med sin sakkunskap – en av dem Eslöv.

Bild på Eslövs kommuns kostchef Birgitta Mårtensson-Asterland, som har bjudits in till Jordbruksverket för att bidra med kunskap kring ekologisk liksmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Eslövs kommuns kostchef Birgitta Mårtensson-Asterland har bjudits in till Jordbruksverket för att bidra med kunskap kring ekologisk liksmedelskonsumtion i offentlig sektor.

– Det känns väldigt roligt att just Eslöv bjöds in till detta. Det visar att det arbete vi gör här för att öka det ekologiska sortimentet i våra skolor och i äldreomsorgen syns även utanför våra gränser, säger Birgitta Mårtensson-Asterland.

Kommunens mål är 60 procent ekologiskt
I Eslöv serveras idag måltider inom skola och äldreomsorg som till 51 procent innehåller ekologiska ingredienser, genomsnitt för övriga kommuner i landet är motsvarande siffra 33 procent. En politisk målsättning i Eslövs kommun är att det ska serveras ekologisk mat till 60 procent.

Två mål på uppdrag av regeringen
Bakom Jordbruksverkets inbjudan till Eslövs kommuns kostchef är att verket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en åtgärdsplan där målsättningen är att 30 procent av all jordbruksmark ska vara ekologisk och 60 procent av den offentliga konsumtionen ska utgöras av ekologiska livsmedel år 2030.

Som en start i arbete för att nå målen i uppdraget bestämde sig så Jordbruksverket för att bjuda in en rad aktörer med särskild sakkunskap. Fem kommuner deltog; Uppsala, Södertälje, Örebro, Tingsryd och så Eslöv. Andra aktörer som medverkade var bland annat Ekologiska Lantbrukarna, Organic Sweden, KRAV, Ekomatcentrum och Jordbruksverket.

Bra med den offentliga sektorns perspektiv
Birgitta Mårtensson- Asterland menar att det var mycket bra av Jordbruksverket att bjuda in kommunerna för att få den offentliga sektorns perspektiv på den ekologiska livsmedelskonsumtionen.

– Kommunernas förutsättningar ser väldigt annorlunda ut än det privata näringslivets. Vi arbetar utifrån ett politiskt beslut om vilken ambition kommunen ska ha i frågan. Till detta den ekonomiska aspekten där ett högt mål kostar mycket pengar, samtidigt som kommunens pengar ska räcka till mycket, menar Birgitta Mårtensson-Asterland.

Fick mer övergripande bild
För sin personliga del är Birgitta Mårtensson-Asterland också väldigt glad för uppmärksamheten av Jordbruksverket.

– Det var väldigt intressant att få en mer övergripande bild av hur de större kommunerna och även andra myndigheten och intressenter arbetat med detta. För mig personligen var det väldigt lärorik dag, menar Birgitta Mårtensson Asterland.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler