Eslövs kommun logotyp

Eslöv klättrar i skolranking!

52 placeringar! Eslöv har klättrat hela 52 placeringar från plats 161 till 109 i årets ranking Bästa skolkommun. Det är Lärarförbundet som genomför rankingen och den baseras på 13 olika kriterier i skolans värld.

Eslöv klättrar i Lärarförbundets skolranking!

Eslöv klättrar i Lärarförbundets skolranking!

- Fokus på kunskap och elevernas kunskapsutveckling är viktiga faktorer som vi har blivit bättre på senare år. Viktigt är också att hålla ut och hålla ut och hålla ut! Resultat kommer inte alltid direkt utan det krävs tålamod och uthållighet, säger Kerstin Melén Gyllensten, förvaltningschef för Barn och Utbildning i Eslövs kommun.

Det är en mycket nöjd och glad Kerstin Melén-Gyllensten som kommenterar resultatet i årets skolranking. Hon framhåller fler faktorer som ligger bakom klättringen.

- Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete vilket ger alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen förutsättningen att ge barn och elever en likvärdig utbildning. Dessutom prioriterar vi vårt värdegrundsarbete.

- Och vi har skickliga pedagoger, de har en mycket stor del i klättringen, menar Kerstin Melén-Gyllensten.

13 kriterier om resurser, lärartäthet och lön
Det är resultatet inom 13 olika kriterier som ligger bakom resultatet i skolrankingen där landets 290 kommuner är med. Det som belyses är bland annat kriterier såsom resurser, utbildade lärare, lärartäthet, lön, andel förskolor, andelen elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9 och andel invånare, 20 år, med grundläggande behörighet för högskolestudier.

Inom kriteriet resurser i skolan har Eslöv klättrat från plats 278 till 256. Resultatet inom kriteriet är baserat på statistik från Statistiska Centralbyrån där Lärarförbundet vägt sådant som kostnaden per inskrivet barn i förskolan exklusive lokaler.

Gällande antalet utbildade lärare har Eslöv klättrat från plats 110 till 105. Lärartätheten har också förbättrats och där klättrar kommunen från plats 164 till 149 .När det kommer till lön för lärare har Eslöv samma placering som förra året, 97.

Fler elever i årskurs 9 får godkända betyg
Antalet elever i årskurs 9 som går ut med godkända betyg har också blivit fler, och kommunen har i år plats 114 mot förra årets 148. Gällande antalet behöriga till högskola ökade också dessa så att kommunen har gått från 146 till plats 125.

Där Eslöv har tappat placeringar i årets rakning är kriteriet andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år. Där har Eslöv tappat från 112 till hela 222. Ett annat område där Eslöv har tappat är andelen barn som är inskrivna i förskolan, där har Eslöv gått från plats 63 till placering 148.

Vellinge åter bästa skolkommun
Bästa skolkommun i landet 2017, för fjärde året i rad, är Vellinge kommun. På andra plats hamnar Orust följt av Ovanåker, Kalmar och Aneby kommuner.

Årets ranking är den 16:e i ordningen som presenteras av Lärarförbundet. Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommuner för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Förbundet vill med rankningen också uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler