Eslövs kommun logotyp

Beslut om moduler från april i Örtofta

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om att moduler ska placeras på idrottsplatsen i Örtofta och att förskoleverksamheten, som har bedrivits i Slottsparkens förskola, ska vara igång i dessa från 1 april nästa år. Modulerna ska ge plats åt 60 barn.

Beslutet fattades vid ett extra sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott på torsdagen.

– Det är ett viktigt beslut som vi har fattat för att snabbt kunna komma igång med arbetet kring ersättningslokaler för Slottsparkens förskola, konstaterar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Beslut om igångsättningstillstånd för modulerna
Vid det extra sammanträdet fattades formellt beslutet om igångsättningstillstånd för uppförandet av modulerna i Örtofta. Modulerna ska placeras på Örtofta idrottsplats, närmare bestämt på den delen av idrottsplatsen som idag är träningsplan. Kommunen äger marken där idrottsplatsen finns. I första hand ska modulerna finnas tillgängliga i tolv månader.

Modullösningen för förskola i Örtofta/Väggarp kommer att bli betydligt dyrare än det avtal som Eslövs kommun har haft med Örtofta Slottsförvaltning. Detta avtal har rymt en årlig hyra för kommunen på 1,4 miljoner kronor och nu beräknas en fördubbling av hyran under den period som förskoleverksamheten kommer att bedrivas i modulerna.

Planera för en mer permanent lösning för Örtofta/Väggarp
Vid sitt möte på torsdagen gav också kommunstyrelsens arbetsutskott Eslövs kommuns tjänstemannaorganisation i uppdrag att planera för en permanent lösning än moduler för en förskola i Örtofta/Väggarp.

– Detta arbete är också viktigt att få igång snabbt. I dagsläget finns inga direkta tankar på hur en lösning ska kunna se ut men att det ska finnas en förskola i Örtofta/väggar är klart, menar Johan Andersson.

Föra diskussion med Örtofta Idrottssällskap

Tjänstemannaorganisationen fick också ett uppdrag att föra en diskussion med Örtofta Idrottssällskap.

– En diskussion måste föras med idrottssällskapet för att vi ska kunna ta deras situation i beaktande när de nu inte kommer kunna använda sin träningsplan under en period, konstaterar Henrik Wöhlecke, vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Inflyttning 1 april nästa år
Modulerna ska tas i bruk vecka 13, sista veckan i mars.

– Sen krävs några dagar för att verksamheten ska hinna flytta in, den 1 april ska förskolan kunna öppna, säger Henrik Wöhlecke.

Högre halter än förväntat av två ämnen
Det var den 16 oktober som förvaltningen Barn och Utbildning i Eslövs kommun av försiktighetsskäl bestämde sig för att stänga Slottsparkens förskola i Väggarp/Örtofta. Barn och Utbildning hade då låtit göra en luftmätning i Slottsparkens förskola och resultatet visade en högre halt än förväntat av två ämnen.

Kort tid efter det att förskolan stängdes upphörde hyresavtalet mellan Eslövs kommun och Örtofta Slottsförvaltning angående Slottsparkens förskola i Örtofta/Väggarp att gälla.

Enigt arbetsutskott fattade sina beslut
Fram till den 1 april kommer förskoleverksamheten för de cirka 60 barn som gick på Slottsparkens förskola att bedrivas i ersättningslokaler på Ekebackens och Trollets förskolor i Eslöv.

Det var ett enigt arbetsutskott som fattade besluten på torsdagen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler