Eslövs kommun logotyp

Åtta nya tomter på Bäckdala i Eslöv

En ny detaljplan för kvarteret Tranbäret på Bäckdala i Eslöv ger möjligheten till åtta styckehustomter för villabebyggelse. Tomterna kommer att bli mellan 600 och 800 kvadratmeter stora.

– Det finns idag en stor efterfråga på styckhustomter i Eslövs tätort. Därför fattade vi beslutet om att ändra på detaljplanen för kvarteret så att den ger möjligheten att bygga villor, det medgav inte den gamla planen, förklarar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Det var kommunstyrelsen som godkände den nya planen vid sitt sammanträde på tisdagen. Kvarteret Tranbäret ligger längs lokalgatan Olvongatan där högsta hastighet är 30 kilometer i timman.

De nya tomterna kommer att säljas genom Eslövs kommun.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler