Eslövs kommun logotyp

Vombsjösänkan närmare bli biosfärområde

Samarbetesprojektet Biosfärområde i Vombsjösänkan har beviljats medel ur Miljövårdsfonden.

– Vi har fått 210 000 kr som ska gå till en förstudie och till dialogmöten. Kommunerna medfinansierar resten av budgeten. Vi har arbetat länge för det här och det känns fantastiskt roligt att Miljlövårdsfonden tycker vår idé är värd att satsa på, säger Sanna Lynghed som är projektledare på Sjöbo kommun.

Syftet med projektet är att kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo, boende, markägare, brukare och verksamma i och kring Vombsjösänkan tillsammans utvecklar samarbetsformer och tar fram de underlag som krävs för att skapa en förstudie som belyser förutsättningarna för Vombsjösänkan att bli ett biosfärområde. Området är sedan tidigare riksintresse för natur-, kultur- och friluftsliv.

Läs mer här om projektet och hur arbetet ska fortskrida.

Här kan du läsa om vad det innebär med ett biosfärområde

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler