Eslövs kommun logotyp

Uppgradering av webbdiarium

Eslövs kommuns system för diarieföring av allmänna handlingar, Platina, kommer att uppgraderas under vecka 38. Detta innebär att inga nya handlingar kommer att kunna registreras i webbdiariet under denna period, det går däremot precis som vanligt att söka efter äldre handlingar i webbdiariet.

Eslövs kommun har sedan 2011 haft ett sökbart system för diarieföring av allmänna handlingar kopplat till kommunens hemsida. Detta för att göra det lättare för medborgare och andra intressenter att nå sådant som in- och utgående post, även e-post, som kommer in till kommunen. Även dokument som upprättas inom kommunen diarieförs.

Alla myndigheter skyldiga
Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är just genom diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar.

Det är tryckfrihetsförordningen som reglerar denna öppenhet hos statliga och kommunala myndigheter i landet. Vissa ärenden/handlingar kan dock undantas från offentlighet enligt Offentlighets- och Sekretesslagen, till exempel ärenden inom socialtjänsten. Det finns också regler i Personuppgiftslagen som gör att vissa personuppgifter inte kan publiceras i kommunens diarier på nätet.

Hela vecka 38
Uppgraderingen av driftsmiljön av kommunens diariesystem pågår alltså under hela nästa vecka, vecka 38. Under denna tid kommer inga nya handlingar, inkomna eller upprättade, att kunna registreras i själva systemet. Detta görs istället efter det att uppgraderingen är genomförd. Det går dock att söka efter gamla handlingar i systemet, allt det som registreras i systemet fram till nu på fredag, den 16 september.

Vill du veta mer om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar kan du kontakta respektive nämnds registrator via kommunens växel. Eslövs kommuns växel når du via 0413-62 000.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler