Eslövs kommun logotyp

Undersökning ska avgöra rivning

Länsstyrelsen vill låta bevara den gamla kontorsbyggnaden, som en gång tillhörde slakteriet, på Pärlgatan 2 i Eslöv. Men miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tveksam. Byggnaden har fått stå och förfalla sedan 1980-talet då slakteriet la ner sin verksamhet.
— Vi är tveksamma till om byggnaden verkligen går att få i bra skick igen, men innan vi tar ställning till om den kan rivas eller inte kommer vi att låta genomföra en oberoende besiktning av fastigheten, förklarar Bengt Andersson, ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet om rivningslov för byggnaden vid sitt senaste sammanträde. Ärendet om begäran om rivningslov av fastigheten på Pärlgatan 2 har gjorts av Stena Metall AB som äger både byggnaden och marken.

Svamp, skadegörelse och brand
Anledningen till företagets begäran är att man anser att byggnaden är i sådant skick att företaget anser att det enda raka är att riva den. Byggnaden har fått stå utan någon omsorg sedan i slutet av 1980-talet och förutom att den är hårt angripen av svamp och mögel har den också utsatts för skadegörelse och dessutom brunnit vid flera tillfällen.

Länsstyrelsen är alltså inte positiv till begäran att få riva byggnaden och hänvisar då till att den här typen av industri- eller kontorsbyggnader har ett stort kulturhistoriskt och arkitektoniskt intresse. Länsstyrelsen kommenterar dock byggnadens dåliga skick, men tycker att om nu inte hela byggnaden går att rädda så vore det fint om fasaden kunde bevaras.

Begäran om opartisk bedömning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser dock att det är svårt att begära att byggnaden ska totalrenoveras, eller ens att fasaden ska behållas.  

– Det känns nästan som att kräva det omöjliga sett till det förfall som byggnaden har fått utstå, menar Bengt Andersson.

Nämnden lät därför ärendet nu gå tillbaka till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med en begäran om en opartisk bedömning av byggnadernas skick. Därefter ska nämnden åter ta upp ärendet och ta ställning till om byggnaden kan rivas eller inte.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler