Eslövs kommun logotyp

Två asylboenden till Eslöv

Migrationsverket har idag, torsdag den 2 juni, informerat Eslövs kommun om att verket har för avsikt att teckna ramavtal för två anläggningar för tillfälliga asylboenden med totalt 472 platser i Eslövs kommun.

- Vi vet ännu inte var i kommunen dessa två anläggningar planeras, uppgifter kring detta är sekretessbelagt av Migrationsverket. Just nu kan vi inte säga så mycket mer än att vi förbereder verksamheterna, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

I slutet av mars i år annonserade Migrationsverket sin största så kallade ramavtalsupphandling, ett ramavtal är ett avtal som kan kallas en generell överenskommelse och som ska ange "ramarna" för ett avtal, någonsin om tillfälliga asylboenden. Målet var att kunna upphandla cirka 80 000 boendeplatser i samtliga kommuner runt om i landet.

Tidigare idag informerade så Migrationsverket kommunledningen i Eslöv om att verket har för avsikt att teckna avtal kring två anläggningar i Eslövs kommun, med totalt 472 platser för asylsökande. Migrationsverket avser att redan den 14 juni teckna avtal med de anbudsgivare som Migrationsverket har valt ut.

Efter det att Migrationsverket har tecknat avtalen med aktörerna kommer Migrationsverket att besiktiga och avropa de tilltänka anläggningarna i kommunerna, bland annat kommer Migrationsverket se till att sådant som brandskydd är godkänt.

Migrationsverket har alltså valt att idag inte informera kommunerna om adresserna till de nya anläggningarna. Kommunerna har heller inte informerats om hur Migrationsverket tänker sig att fördela de asylsökande, det vill säga hur många familjer respektive ensamstående, ut i kommunerna. I dagsläget vet inte heller kommunerna när de första asylsökande kan tänkas anlända till de nya anläggningarna i kommunerna.

Kommundirektör Eva Hallberg har varit i kontakt med Migrationsverket under torsdagen.

- Vi respekterar självklart Migrationsverket val att tills vidare sekretessbelägga dessa uppgifter, även om det försvårar vår möjlighet att redan nu påbörja en planering. Vi får avvakta vidare information från Migrationsverket, säger Eva Hallberg.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler