Eslövs kommun logotyp

Storsatsning på fibernät

Eslövs kommun och Telia har tecknat ett samverkansavtal om att bygga ut öppen fiber till hushåll och företag i kommunens mindre tätorter.
– Nu är det dags att ta nästa steg när det gäller bredbandsutbyggnaden i kommunen, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till höghastighetsbredband 2020. Det regionala målet för Skåne är ytterligare fem procent, alltså att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till höghastighetsbredband 2020.

För att nå målet har Eslövs kommun antagit en bredbandspolicy med målsättningen att underlätta för marknaden att bygga ut fiber till hushåll och företag i kommunen.

Samarbete på lång sikt
Nu inleder Eslövs kommun ett långsiktigt samarbete med Telia och Skanova som bygger ut fiber i kommunens mindre tätorter. Det kommer också att skapa förutsättningar för fiber på landsbygden, vilket är ett viktigt steg för att fler ska kunna erbjudas framtidens digitala möjligheter.

— Tillsammans med Telia kommer vi nu att arbeta fram en plan för hur det fortsatta arbetet ska komma igång och hur utbyggnaden ska genomföras i våra mindre tätorter, berättar Eva Hallberg.

Varje kund kan välja
Det fibernät som ska byggas är ett öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-tv och bredband.

— En viktig del i fiberutbyggnaden är att det finns ett lokalt engagemang och samarbetspartners som vill satsa tillsammans. I Eslövs kommun finns detta engagemang och därför väljer vi att satsa här, säger Mikael Jarmdahl, ansvarig för fiber till kommuner på Telia.

Avtalet skrevs på av båda parter den 23 mars 2016. Den 20 april hålls ett uppstartsmöte med representanter från kommunen och Telia. Därefter påbörjas det viktiga utbyggnadsarbetet.

— Eslövs kommun ska vara ett attraktivt alternativ för boende och företagande. En bra infrastruktur när det gäller fiber och bredband kommer att vara avgörande. Nu siktar vi på att uppnå målen i vår bredbandspolicy och vi är angelägna om att så många som möjligt väljer att ansluta sig till fiber, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Eslövs kommun och Telia har tecknat ett avtal om att bygga ut öppen fiber. Foto: Carin Svensson-Krüger

Eslövs kommun och Telia har tecknat ett samarbetsavtal om att bygga ut öppen fiber till kommunens mindre tätorter, grävande är kommundirektör Eva Hallberg och Mikael Jarmdahl, ansvarig för fiber till kommuner på Telia. Foto: Carin Svensson-Krüger

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler