Eslövs kommun logotyp

Snart tåg mellan Eslöv och Teckomatorp

Trafikverket ska rusta upp Marieholmsbanan med nytt spår och nya kontaktledningar. Det  ska också byggas en ny station i Marieholm. I framtiden kommer det att gå Pågatåg mellan Eslöv och Teckomatorp.
Marieholmsbanan är 14 kilometer lång och går mellan Eslöv och Teckomatorp i Skåne. Banan har länge fungerat som en enkelspårig omledningsbana vid akuta eller planerade störningar. Nu ska Trafikverket rusta upp den så att det kan gå persontrafik på banan och för att det ska vara möjligt att även i framtiden använda den som omledningsbana.

Vad ska Trafikveket göra?
Marieholmsbanan kommer att få nytt spår och nya kontaktledningar. I Marieholm ska Trafikverket öppna stationen igen, och bygga en ny plattform i samarbete med Eslövs kommun.

För att öka säkerheten och göra järnvägen på Marieholmsbanan tryggare för boende kommer ett tiotal oskyddade plankorsningar att stängas. Istället byggs tre nya underfarter. En underfart ersätter gångfållan i Marieholm och en ersätter Norregatan i Eslöv, som kommer att stängas för biltrafik. Smålandsvägen i Eslöv kommer även den att gå under järnvägen. Den underfarten byggs för både gång-, cykel- och biltrafik.

Vad händer nu?
Under hösten 2015 arbetar Trafikverket med projektering av bygghandlingen och i januari 2016 börjar bygget. Från och med vecka 10 kommer Marieholmsbanan vara helt avstängd för den godstrafik som går där idag.

I december 2016 kan Pågatågen börja trafikera banan.

Arbetet med Marieholmsbanan är samfinansierat mellan Trafikverket, Region Skåne och Eslövs kommun.

Läs mer om satsningen på Marieholmsbanan på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Korta fakta om Marieholmsbanan


Vad: Upprustning av Marieholmsbanan och ny station i Marieholm.

Varför: Säkra kapaciteten som omledningsbana och bygga ut för Pågatågstrafik.

Nuläge: Upphandling av entreprenör är klar och projektering pågår.

Byggstart: Januari 2016, totalavstängning från vecka 10.

Klart: December 2016.

Budget: 254 miljoner kronor.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler