Eslövs kommun logotyp

Säger nej till kaolinbrytning

Eslövs kommun ändrar sig inte utan fortsätter att avstyrka begäran om att få bryta kaolin i Billinge. Det är Svenska Kaolin AB som åter ansöker om möjligheten.

- Vi säger nej med samma kraft som vi har gjort tidigare. Skälen är flera, bland annat att dagbrottet skulle ligga intill ett område som är Natura 2000-område och dessutom går Bolmenledningen genom området, konstaterar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Det är inte första gången som Eslövs kommun ges möjligheten att yttra sig i önskemålet om att få bryta kaolin i Billinge. Redan på 1990-talet kom den första ansökan kring möjligheten att bryta kaolin i området, både länsstyrelsen och miljödomstolen liksom kommunen sa redan då nej.

Ansökte i maj förra året
Det bolaget Svenska Kaolin AB som nu har ansökt om tillstånd för brytning av kaolinråvara i området. Ansökan omfattar tillstånd för täkt av kaolinråvara, anläggande och drift av anrikningsverk för produktion av kaolin samt bortledande av till täktområdet inläckande yt- och grundvatten. Företaget gjorde en liknande ansökan så sent som i maj förra året.

Anledningarna till att Eslövs kommun säger nej i sitt yttrande kring ett tillstånd för kaolinbrytning är alltså många. En viktig anledning är att området vid Billinge Fälad, gränsar precis till ett så kallat Natura 2000-områden.

Definitionen för ett Natura 2000-område är också att det ska omfatta ett värdefullt naturområde med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

– Av ansökan framgår samtidigt att verksamheten som ansökan omfattar bidrar med buller, ljusföroreningar, damning med mera i ett område som idag tillgodoser behoven av riksintresse för naturvård och friluftsliv, menar Johan Andersson.

Ökning av tunga transporter
Ökningen av tunga transporter skulle också bli betydande.

- Trafiken skulle också öka väldigt mycket vilket innebär en stor belastning på både boende och vägnät, avslutar Johan Andersson.

Även Söderåsens miljöförbund har fått möjlighet att yttra sig kring Svenska Kaolins AB:s ansökan, liksom Svalövs kommun som också är negativa till en brytning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler