Eslövs kommun logotyp

Sädesärlan såld till Mälö Fastigheter

Nu säljer Eslövs Bostads AB, ebo, fastigheten Sädesärlan intill Eslövs järnvägsstation till Mälö Fastigheter. Försäljningen är det sista steget i den avsiktsförklaring som hösten 2013 tecknades mellan Eslövs kommun, ebo och Mälö Fastigheter och som omfattade ett antal punkter som parterna stegvis ville genomföra.
Avsiktsförklaringen mellan de tre parterna innebar i inledningen att Mälö Fastigheter förvärvade Bergaområdet samt Bergagården i östra Eslöv. Samtidigt inleddes ett samarbete kring utvecklingen av Östra Eslöv och ebo tecknade ett förvaltningsavtal kring de fastigheter som Mälö Fastigheter dittills hade förvärvat i Eslöv.

Sista delen i avsiktsförklaringen omfattade en byggnation av kvarteret Sädesärlan nära Eslövs järnvägsstation. Avtalet innebar att ebo byggde och stod för uthyrningen av lägenheterna och att Mälö Fastigheter skulle överta Sädesärlan när den var uthyrd till minst 85 procent.

Samtliga lägenheter uthyrda i Sädesärlan
Idag är också samtliga lägenheter, 95 i varierande storlek, uthyrda vilket innebär att Mälö Fastigheter nu tar över ägandet av fastigheten. Ebo har ett krav på sig att skapa lägenheter för yngre personer och Sädesärlan är nu ett tydligt exempel på att även nybyggda lägenheter kan ge bostäder till yngre kommuninvånare.

– Mest glädjande är att upp emot 20 lägenheter blivit ett förstagångshem för yngre kommuninvånare", berättar Carina Sjöholm, marknadschef på ebo.

Joakim Ahlin, VD på ebo, är nöjd med att samtliga steg i avsiktsförklaringen med Mälö Fastigheter nu är genomförda.

– Projektet har löpt helt enligt planerna, och kostnaderna har till och med blivit något lägre än budget, vilket alltid är positivt. Vi är mycket nöjda med NCC som byggt Sädesärlan åt oss" kommenterar Joakim Ahlin VD på ebo.

Diskuterade och avtalade nu genomfört
Också Mälö Fastigheter är positiva till sin etablering i Eslöv.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med Eslövs kommun och ebo och våra investeringar i Eslövs kommun, kommenterar Claes Dahlbäck styrelseordförande i Mälö Fastigheter

– När vi nu fullföljer sista delen i vår avsiktsförklaring så känns det extra roligt att det som vi tillsammans diskuterade och avtalade under 2013 nu fullt ut har blivit så som parterna tänkt sig, kommenterar Bo Haglund VD i Mälö Fastigheter.

Ett ökat intresse för att bygga i Eslöv
Eslövs kommun var en del av avsiktsförklaringen med förhoppningar om ett ökat byggande i kommunen.

– Genom det här samarbetet fick bostadsbyggandet i Eslöv sig en skjuts framåt, och nu ser vi överlag ett ökat intresse för att bygga i Eslöv, konstaterar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Eslövs kommun ligger också i startgroparna med sitt stadsutvecklingsprojekt Östra Eslöv. Detta tillsammans med den centrumutvecklingsplan som har beslutats kommer att öka Eslövs attraktionskraft.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler