Eslövs kommun logotyp

Pris till Kävlingeåns vattenråd

Kävlingeåns vattenråd har tilldelats vattenpriset Sjöstjärnan för 2015. Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är på 50 000 kronor.

Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund och Sverige kommuner och landsting som står bakom priset Sjöstjärnan och som ingår i juryn.

Prissumman ska användas till sådant som kan bidra till bättre vatten. Det kan till exempel vara åtgärder, informationsinsatser eller kompetensutveckling. Dessutom tilldelas vinnaren ett hedersdiplom.

Juryns motivering till att ge just Kävlingeåns vattenråd priset är:

"För att långsiktigt, i bred samverkan med bland andra lantbrukare och flera kommuner och utifrån en helhetssyn framgångsrikt genomfört åtgärder för en bättre vattenkvalitet i Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeåns vattenråd visar ett engagemang för lokal vattenförvaltning som inspirerar!"

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler