Eslövs kommun logotyp

Planer för Föreningstorget

Föreningstorget i Eslöv kan ge utrymme till en kringbyggd byggnad med utrymme för 80-90 lägenheter. Kommunstyrelsen i Eslöv godkände nyligen att en ny detaljplan tas fram för området som ger möjlighet till detta.

– Det är viktigt att vi håller igång bostadsbyggandet i Eslöv för att möta det behov av nya bostäder som finns. I detta finns också en vilja att förtäta staden, istället för att går utanför och använda jordbruksmarken för bostadsbyggande. Med denna intention blir en nybyggnad på Föreningstorget en väldigt bra satsning, menar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanen ger alltså utrymme att bygga ett större bostadshus, 4-6 våningar, för närmare 90 lägenheter. Fastigheten ska placeras i norr, mot polishuset, och byggas med en innergård för parkering åt de boende. En större yta kommer dock att återstå av dagens torgyta som också i den nya detaljplanen ska vara allmän torgmiljö.

Det tar dock ett par år innan Föreningstorget kan bli byggklart enligt den nya detaljplanen, till exempel ska va-ledningar flyttas innan ett bostadsbyggande kan påbörjas. En sak att komma fram till är också hur parkeringsbehovet i området ska tillgodoses. Detaljplanen möjliggör ett nedgrävt parkeringshus och det finns också möjlighet att anlägga parkering på själva gården och sen lägga ett tak över denna.

Diskussionen om vad som ska hända med Föreningstorget har pågått länge. Det förslag till detaljplan, som kommunstyrelsen nu har sagt ja till, var ute på samråd 2013. Ärendet ska nu vidare till kommunfullmäktige som ska fatta det slutgiltiga beslutet kring planen.

– Vi har exempel på detta i staden, där BA Bygg har gjort så vid HN Möbler/Sahlinshuset. Där inryms allmänna lokaler i bottenvåningen vilket inte ställer krav på fönster in mot gården, sen först på plan två inryms bostäderna, konstaterar Johan Andersson.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget kring detaljplanen för Föreningstorget vid kommunstyrelsens sammanträde.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler