Eslövs kommun logotyp

Parkeringsavgifter i Eslöv

Från den 1 juli nästa år kommer det att införas parkeringsavgifter inom två uttalade zoner i centrala Eslöv. Parkeringsbeloppen i respektive zon blir tio och sju kronor per parkerad timme. Dock kommer det fortfarande att vara gratis vid korttidsparkeringarna vid till exempel Stora torg i Eslöv.

- Syftet med parkeringsavgifter är att få ordning på trafiksituationen i centrala Eslöv och därmed göra stadskärnan mer tillgänglig för de som vill handla och på andra sätt vistas där. Införandet är ett steg i planen för centrumutveckling och strävar mot att hitta mer hållbara lösningar för parkering i centrum, menar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Frågan om parkeringsavgifter i Eslövs centrum har diskuterats och utretts länge.

- Det förslag på zoner och taxor som nu har skrivits fram, och som var grunden för kommunstyrelsens beslut, är väl underbyggt med utredningar, observationer samt analyser av nuläge och behov av parkering i de centrala delarna av tätorten, konstaterar kommunalrådet Henrik Wöhlecke.

Föreningstorget och Medborgarhuset
Det är alltså parkeringsplatserna i kommunal regi i centrala Eslöv som kommer att beläggas med avgifter från 1 juli. Undantagna betalning, såsom det är idag, blir dock  korttidsparkeringarna längs till exempel Storgatan, alltså där du kan stå 10-30 minuter.

Det är från den absoluta stadskärnar, området närmast Stora torg mot järnvägen på den östra sidan och Kanalgatan på den västra, som kommer att bli den dyrare zonen att parkera i, tio kronor per timme. Den billigare zonen sträcker sig från förbi Föreningstorget i norr och Medborgarhuset i söder, där kommer kostnaden att bli sju kronor per timme.

Ska till kommunfullmäktige också
Beslutet om att införa parkeringsavgifter i Eslöv fattades av kommunstyrelsen vid deras senaste sammanträde. Ärendet ska dock vidare till kommunfullmäktige innan det kan tas för ett slutgiltigt beslut.

I kommunstyrelsens ja till pakeringsavgifter framgår också att parkeringsavgifterna bör utvärderas kontinuerligt för att det ska gå att följa hur parkeringen i centrum påverkas av avgifterna och för att kunna ta ställning till eventuella behov av ytterligare justeringar.

Men det var inte utan diskussion i kommunstyrelsen som beslutet om att införa parkeringsavgifter togs. Före styrelsen var beredd att gå till beslut hade Nya Kommunpartiet Eslöv begärt återremiss av förslaget och Sverigedemokraterna yrkade avslag för detsamma, vilket Miljöpartiet gick på samma linje. Centern förklarade att de var positiva till förslaget men ville få med ett tilläggsyrkande.

Voteringen, som ledde till att det blev ett ja för parkeringsavgifterna, slutade sen i nio röster för förslaget och fyra emot. Centern, Nya Kommunpartiet Eslöv, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler