Eslövs kommun logotyp

Ny VD till Eslövs Bostads AB

Eslövs bostads Ab, ebo, söker en ny VD till bolaget. Nuvarande VD Joakim Ahlin, VD sedan mars 2012, kommer att vara kvar i bolaget men har på eget initiativ meddelat styrelsen att han efter en mycket spännande och intensiv period vill lämna över det yttersta ansvaret för ledning och utveckling av bolaget.

Mikael Wehtje, styrelseordförande i ebo kommenterar Joakim Ahlins beslut:

- Joakim Ahlin på ett mycket förtjänstfullt sätt drivit ett förändringsarbete i bolaget som har inneburit att bolaget under en fyra årsperiod förvandlats från ett förvaltande allmännyttigt fastighetsbolag till en organisation som på affärsmässiga villkor dubblerat nybyggnadstakten från 25-30 bostäder per år till 50-60.

- Bolaget har också i samarbete med Eslövs kommun flyttat fram positionerna när det gäller vidareförädlingen av befintliga stadsdelar såsom
centrala Eslöv och Sallerupsområdet. Bplaget har också en betydligt aktivare roll i utvecklingen av nya stadsdelar som till exempel kvarteret med gamla Spritfabriken, fortsätter Mikael Wehtje.

Joakim Ahlin är kvar som VD tills en ny VD är på plats vilket förhoppningsvis ska kunna ske före årsskiftet 2016/2017. Han fortsätter därefter i bolaget med ansvar för affärsutveckling, nya projekt och fastighetsförvaltning.

Eslövs Kommun antog 2015 en handlingsplan med visionen att Eslöv skall vara ”Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025” där Eslövs Bostads AB är ett centralt verktyg vad gäller bostadsfrågan.

- Jag ser med stor tillförsikt fram mot denna framtida roll i bolaget och att aktivt kunna bidra i ebo arbete med att stötta kommunen i förverkligandet av denna vision, förklarar Joakim Ahlin.

Läs mer om tjänsten som VD till Eslövs bostads ab.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler