Eslövs kommun logotyp

Nej till att riva Antikhuset

Det så kallade Antikhuset vid Stora torg i Eslöv får inte rivas. Det beslöt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid sitt senaste sammanträde.
– Det är inte en rivning av byggnaden i sig som vi är emot, för den är i väldigt dåligt skick. Men alternativet som ägaren av byggnaden presenterar för oss som en ersättning är vi emot. Tar ägaren fram ett annat förslag som känns mer tillfredställande kan vi titta på det, säger Bengt Andersson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv.

Det är bostadsbolaget HSB som äger fastigheten, och även de två intilliggande fastigheterna vid Stora torg. Antikhuset, som det kallas av många eslövsbor, ligger precis mitt emot Hotell Stensson.

HSB har under en längre tid haft planer för den aktuella fastigheten, bland annat har det talats om att ersätta byggnaden med ett fyravåningshus för kontor och bostäder. När de nu har lämnat in en begäran om rivningslov till Elsövs kommun är det för att de vill riva fastigheten till förmån för en  mur mot Stora torg och innanför den en parkeringsplats.

– Vi är medvetna om att fastigheten är i dåligt skick men att riva den för detta alternativ känns inte bra, det skulle på ett tråkigt sätt bryta rummet runt torget, menar Janet Andersson, 1:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Att fatta ett beslut om en rivning är fel också i tid, menar Janet Andersson.

– Vi har ju just antagit en plan för centrumutveckling av Eslövs centrum och där är såklart en byggnad som Antikhuset att ta i beaktande vid en en förändring av centrum. Så jag tycker det är bra att vi kan avvakta.

Det var en enig nämnd som avslog HSB:s begäran om rivningslov.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler