Eslövs kommun logotyp

Många arbeten i Eslövs gator

Just nu är det mycket som byggs för att göra Eslöv till en säkrare och bättre stad för alla trafikanter; gående, cyklister och bilister. Många upplever det som rörigt och stökigt, men håll ut, det är temporärt och tanken är ju att det ska bli bättre.
Fortsättningen på Trehäradsvägen och Solvägen
När det gäller Trehäradsvägen och Solvägen är ett antal arbeten igång. Om vi börjar österifrån (från väg 113, Östra vägen), så byggs vid korsningen  Trehäradsvägen/Lundavägen/Kvarngatan, en rondell (eller cirkulationsplats på fackspråk). Här är arbetet försenat och kommunens upphandlade entreprenör, Barslund, beräknar nu att den ska vara färdig i månadsskiftet mars/april istället.

Det finns omledningsskyltar utsatta för både bilister och gångtrafikanter/ cyklister. Kommunen hänvisar oftast till större genomfartsleder, men kan inte styra om enskilda trafikanter hittar andra vägar.

Fortsätter vi sen ner mot rondellen vid Sallerupsvägen/Södergatan, så är vägen där fram till korsningen Trehäradsvägen/Västerlånggatan avstängd. Detta eftersom en refug byggs där. Entreprenören Barslund har inte flaggat för några förseningar där.
Hållplatsen för stadsbussens linje 3 vid stadshuset är tillfälligt flyttad till Västerlånggatan.

Precis efter korsningen, när Trehäradsvägen går över i Solvägen, så är ena körfältet avstängt. Vägmärke om väjningsplikt reglerar trafiken här.

Solvägen är försenad på grund av vintervädret. På norra sidan av Solvägen börjar man dock se resultatet av arbetet. På den södra sidan flyttas just nu kantsten och plattor läggs. Enligt entreprenören Barslund kommer Solvägen att vara färdigt i slutet av mars. Dock inte belysningen som kommer att kvarstå. Det sista topplagret asfalt läggs alltid en tid efter avslutat arbete för att marken ska hinna sätta sig.

Samtidigt grävs det för fiber i trottoarerna.
Samtidigt är det två olika aktörer som gräver i trottoarerna i vissa delar av Eslöv (framför allt i de västra delarna samt i Trollsjöområdet) och i hela Marieholm. Det är Kraftringen och Skanova som gräver för fiber.

Gatuchef Kristoffer Tonning på Eslövs kommun kan svara på frågor som rör Trehäradsvägen och Solvägen. kristoffer.tonning@eslov.se  0413-629 85  
Projektledare Maciej Zakrzewski på Trafikverket kan svara på frågor om Marieholmsbanan maciej.zakrzewski@trafikverket.se 010-123 73 39
Andreas Henriksson på Skanova svarar på frågor om fiber och grävning i trottoarer. Andreas.henriksson@skanova.se  072-228 43 63
Michael Landerstam på Kraftringen svarar på frågor om fiber och grävning i trottoarer. Michael.landerstam@kraftringen.se 010-122 73 54

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler