Eslövs kommun logotyp

Kan bli sexvåningshus i centrum

Ägarna av kvarteret Färgaren 8 och 19, området Kanalgatan/Södergatan mot Bryggaregatan, vill få möjligheten att bygga ett flerbostadshus i sex plan med indragen 6:e våning och lokaler i bottenplan. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till att en ny detaljplan för kvarteret ska upprättas.

Den nu gällande detaljplanen för kvarteret antogs 1964 och är inte förenlig med sökandes intentioner. Det innebär att det krävs en ny detaljplan för fastigheterna som för närvarande används för parkering. Enligt arbetsutskottets beslut ska en ny detaljplan för området kunna antas under 2017.

Ägarna till kvarteret Färgaren är Skansporten AB och Casa. De båda har alltså nu gjort gemensam sak och begärt hos kommunen att få bebygga området med ett flerbostadshus i hela sex plan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiva till ägarnas intentioner och menar att dessa stämmer väl överens med kommunens ambitioner att förtäta centrala Eslöv och erbjuda lägenheter i ett kollektivtrafik-nära läge.

- En central fråga i ett kommande planarbete blir hur parkeringsfrågan ska lösas, menar kommunstyrelsens arbetsutskott i sitt beslut.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler