Eslövs kommun logotyp

Ja till planer för Föreningstorget

Kommunfullmäktige godkände vid sitt måndagssammanträde en ny detaljplan för Föreningstorget i centrala Eslöv. Detaljplanen kommer att möjliggöra bostadsbyggande med upp till cirka 90 lägenheter.

Detaljplanen ger alltså utrymme åt att bygga ett större bostadshus, 4-6 våningar, för närmare 90 lägenheter. Fastigheten ska placeras i norr, mot polishuset, och byggas med en innergård för att därmed bland annat ta hänsyn till buller. På innergården ska även de boendes behov av parkeringsplatser kunna tillgodoses.

Genom att detaljplanen ger möjlighet att bygga kringbyggt kommer en större yta av dagens torgyta på Föreningstorget att återstå. Denna ska enligt den nya detaljplanen fortsätta att vara så kallad allmän torgmiljö.

Det tar dock ett par år innan Föreningstorget kan bli byggklart enligt den nya detaljplanen, till exempel ska va-ledningar flyttas innan ett bostadsbyggande kan påbörjas. En sak att komma fram till är också hur parkeringsbehovet i området i stort, och inte bara för de boende i den nya byggnaden, ska tillgodoses. Detaljplanen möjliggör ett nedgrävt parkeringshus.

Diskussionen om vad som ska hända med Föreningstorget har pågått länge. Det förslag till detaljplan, som kommunfullmäktige nu har sagt ja till, var ute på samråd 2013.

Sverigedemokraterna valde att reservera sig mot belsutet att godkänna detaljplanen för Föreningstorget.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler