Eslövs kommun logotyp

Ja till nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Kommunfullmäktige i Eslöv har sagt ja till ett nytt hälso- och sjukvårdavtal i Skåne. Avtalet innebär att överenskommelsen sedan ÄDEL infördes i början av 1990-talet förändras till att alltmer sjukvård ska bedrivas i den enskildes hem istället för i sluten vård.

- Det är ett avtal som kommer att betyda mycket för den enskilde medborgaren eftersom vi vet att de flesta mår bättre och upplever en ökad trygghet av att vårdas hemma, säger Henrik Wöhlecke, kommunalråd i Eslöv.

Svårt sjuka ökar dramatiskt
Det finns ungefär 26 000 personer i Skåne idag som har ett långvarigt behov av mycket vård. Det är människor som behöver vård från kommunal hemsjukvård och olika vårdinstanser i Region Skåne. Gruppen kommer att öka dramatiskt de närmaste åren vilket ställer höga krav på kommuner och Region Skåne.

Meningen är att det nya avtalet ska skapa förutsättningar för en gemensam teambaserad hemsjukvård i hela Skåne. Sjuksköterska från kommun och läkare från Region Skåne ska vara tillgänglig dygnet runt på telefon, kunna göra planerade besök inom en vecka och akuta besök inom två timmar.

Kommunerna och Region Skåne tillsammans
Med avtalet ska kommunerna och Region Skåne också bli bättre på att tillsammans, tidigt upptäcka och hjälpa personer som riskerar att utveckla ett långvarigt behov av mycket vård.

Processen kring ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal påbörjades 2013. Under resans gång har det kommit fram en del kritik från kommunerna i Skåne om osäkerheten kring det ekonomiska åtagande som kommunerna tar på sig genom avtalet. Detta är fortfarande också oklart i viss utsträckning-

- Det stämmer att vi idag inte exakt kan säga vad avtalet kommer att kosta Eslövs kommun, kostnaden kan också variera över åren. Men det viktigaste här är att den enskilde vårdtagaren kan få uppleva ökad trygghet genom att slippa övergången mellan olika vårdinstanser. Därför är avtalet viktigt, menar Henrik Wöhlecke.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler