Eslövs kommun logotyp

Inget beslut om parkeringsavgifter

Det fattades inget beslut om att införa parkeringsavgifter i centrala Eslöv vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen. Istället återremitterades ärendet efter en votering.

Voteringen slutade med att den styrande majoriteten fick 26 röster medan oppositionen fick 24 till att införa parkeringsavgifter i Eslöv. Men eftersom det var ett så kallat minirotetsbeslut så blev utfallet att ärendet återremitterades, trots att oppositionen hade färre röster.

Det var krav från Sverigedemokraterna, Miljöpartier, Vänstern och Nya Kommunpartier Eslöv om återremittering som ledde till först votering och sen att förslaget återremitterdes. Den styrande majoriteten, Socoaldemokraterna och Moderaterna, röstade för ett ja för att införa parkeringsavgifter. Centern ville inte heller bifalla förslaget.    

Det var kommunstyrelsens förslag om att införa parkeringsavgifter i centrala Eslöv som låg till grund för diskussionen vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen. Förslaget skulle innebära att alla parkeringsplatser i kommunal regi i centrala Eslöv skulle beläggas med avgifter från 1 juli.

- Syftet med parkeringsavgifter är att få ordning på trafiksituationen i centrala Eslöv och därmed göra stadskärnan mer tillgänglig för de som vill handla och på andra sätt vistas där. Vi ska helt enkelt få rätt bil på rätt plats vid rätt tid, menade Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv, i debatten på måndagen. 

Bertil Jönsson, Nya Kommunpartiet Eslöv, tog därmed över ordet och menade att förslaget om att inför parkeringavgifter inte var fullständigt. 

- Jag ser flera saker som inte är tillräckligt utredda i förslaget. Bland annat har man inte tittat på möjligheten att bygga ett eller flera parkeringshus i Eslöv. Dessutom är det inte utrett vad som kommer att hända med pendlarparkeringen om den avgiftsbeläggs. Nej, här finns för många frågetecken för att vi ska kunna fatta ett beslut, ansåg Bertil Jönsson.

Ingemar Jeppsson, Centern, menade att det inte var lämpligt att fatta beslut om en enskild del som parkeringsavgifter när till exempel genomförandet av planen för centrumutveckling i Eslöv pågår.

- För mig blir det att rycka något ur sitt sammanhang, jag hade hellre sett att saker och ting hade gått hand i hand i detta arbete.

Sverigedemokraternas Fredrik Ottesen krävde också i debatten att förslaget skulle återremitteras och tog i diskussionen upp det faktum att parkeringplatsen utanför Eslövs stadshus är gratis.

- Även denna borde avgiftsbeläggas om vi inför avgifter i övriga centrum. Jag ser bara att detta skulle öka parkeringsproblemen i Eslöv, istället för att minska dem, sa Fredrik Ottesen.

Nu kommer ärendet om parkeringsavgifter att gå tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare utredning innan det med största sannolikhet åter kommer att debatteras i kommunfullmäktige under våren.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler