Eslövs kommun logotyp

Höjd skatt efter debatt i Eslöv

Kommunalskatten i Eslöv höjs från årskiftet med 30 öre till 20,54 kronor. Det beslöt kommunfullmäktige i Eslöv vid sitt sammanträde på måndagen.

- I budgeten nästa år satsar vi på kvalitetshöjningar för att öka skolresultaten, säkerställa god vård och omsorg samt fortsatt tillväxt i kommunen. Invånarantalet i kommunen ökar snabbt och vi passerar 33 000 invånare under 2017 vilket kräver fortsatta investeringar för att tillgodose medborgarnas behov, menade Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

- Intäkterna ökar dock inte lika snabbt och vi föreslår därför en justering av skattesatsen på 30 öre för att kunna fortsätta utveckla verksamheten och kommunen. Samtidigt görs en genomlysning av all verksamhet för att finna en effektivare organisation för framtiden, konstaterade Johan Andersson.

Plan för utveckling av Eslövs stadskärna
Eslövs kommun styrs politiskt av Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans. Det var i deras budgetförslag för 2017 som en skattehöjning om 30 öre fanns med.

Kommunalrådet Henrik Wöhlecke (M) menade att kommunen måste satsa på att ytterligare öka attraktiviteten i Eslöv och att detta görs bland annat genom en plan för utveckling av Eslövs stadskärna, översiktsplanearbetet och fullföljande av det framtagna bostadsförsörjningsprogrammet.

- När vår kommun växer som den gör krävs också ett ökat behov av kommunal service, till exempel behövs mer pengar för både utveckling och underhåll av gator och parker. En viktig del i attraktionen är också kvalitetshöjning, som till exempel att vi från nästa år erbjuder att alla 5-åringar får gå på förskolan 25 timmar i veckan, det känns väldigt positivt.

Tio öre en rimlig höjning
Inför beslutet om en skattehöjning debatterades frågan av de 51 ledamöterna i kommunfullmäktige. Först ut i talarstolen var Sverigedemokraternas gruppledare Fredrik Ottesen som tyckte att tio öre hade varit en rimlig höjning av skatten, detta hellre än 30. Fredrik Ottesen yrkade också på att endast beslutet om just skattesatsen skulle tas under måndagskvällen.

- Jag yrkar på återremiss av budgeten eftersom man brutit mot lagen och klubbat budgeten en dag för sent. Därför borde vi idag bara tala och besluta om skattesatsen och inte om hela budgeten, menade Fredrik Ottesen.

Välkomnar förnyelsearbete
Centern, med Annette Linander, i spetsen tyckte att skattehöjningen kändes bra.

- Den är rimlig även om jag inte är helt övertygad om att den behöver höjas redan nästa år. Men den genomlysning av den kommunala organisationen som just nu pågår, för att effektivisera och hitta nya sätt att driva verksamheten, kräver resurser. Det förnyelsearbetet välkomnar jag, vi måste vända på varje sten för att bli så effektiva som möjligt, sa Annette Linander.

Liberalernas Astrid Nilsson talade på samma sätt om effektivitet och vikten av att arbeta smartare i den kommunala organisationen. Men att detta arbete ska genomföras först.

- Sen får resultatet av detta bestämma om skatten ska höjas eller inte, krävde Astrid Nilsson.

Bra se över administrationen
Bertil Jönsson för Nya Kommunpartiet Eslöv har flera gånger tidigare tagit upp att man borde titta över den centrala administrationen i den kommunala organisationen.

- Det är viktigt att som nu titta på andra områden, men centraladministrationen måste också ses över. Jag vill inte se någon skattehöjning, den ökning av inkomstskatten som beräknas under nästa år borde räcka till verksamheten som den ser ut nu, menade Bertil Jönsson.

Vart tog välfärdsmiljonerna vägen?
Både Vänstern och Miljöpartiet talade båda mycket i debatten om de så kallade välfärdsmiljarderna som staten har delat ut till kommunerna i år, av dessa har Eslöv fått 18 miljoner.

- Det var tydligt att dessa pengar skulle användas till välfärden, men jag undrar var de pengarna har tagit vägen?, konstaterade Laila Vedmar för Vänstern som i debatten ville att skatten skulle höjas med totalt 57 öre.

Håkan Larsson för Miljöpartiet menade också att de 18 miljoner som Eslövs kommun fått i statliga medel bättre borde ha används till just välfärden i Eslöv.

- Pengarna skulle gått till nyanställningar, för det är nödvändigt att vi får en kompetensförsörjning inom en rad yrken. Miljonerna borde ha gått till gymnasielärare, lärare i grundskolan, socialsekreterare och sjuksköterskor, menade Håkan Larsson.

Vi återkommer till fler detaljer ur den kommunala budgeten 2017 och flerårsplan 2018 och 2019.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler