Eslövs kommun logotyp

Höghastighetståg genom Eslöv

Måndag den 1 februari, påbörjade den så kallade Sverigeförhandlingen sina förhandlingar med de kommuner som kommer att påverkas av dragningen av den nya höghastighetsjärnvägen som planeras mellan Malmö-Stockholm och Malmö-Göteborg. Sverigeförhandlingen pekar ut Malmö, Lund, och Hässleholm som stationsorter i Skåne vilket innebär att den nya järnvägen kommer att dras igenom Eslövs kommun men att inga tåg på den nya banan kommer att stanna här.
- Eslövs kommun kommer vara så aktiva vi kan Sverigeförhandlingen och följa utvecklingen på nära håll. Vi kommer också att delta i kommande dialoger med Trafikverket för att minska de miljö- och bullereffekter som höghastighetsjärnvägen kommer att föra med sig inom Eslövs kommun, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

2,5 timmar från Malmö till Stockholm
Sverigeförhandlingen, en statligt tillsatt grupp, har i uppdrag att så snabbt som möjligt se till att Sverige får sin första höghastighetsjärnväg där tågen kan köra i hastighet upp till 320 kilometer i timman.

Tågen ska kunna köra mellan Göteborg och Stockholm på två timmar och mellan Malmö och Stockholm på två och en halv. Satsningen på den nya höghastighetsjärnvägen ska leda till ökat bostadsbyggande, bortåt 100 000 nya bostäder, och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen.

För den delen av dragningen av de nya höghastighetstågen som rör Skåne har Region Skåne valt ut sju kommuner som ska få vara med och påverka i förhandlingarna med Sverigeförhandlingen. Förutom Malmö, Lund, och Hässleholm, de orter som får stationer i Skåne, har Helsingborg, Kristianstad, Trelleborg och Ystad också bjudits in att vara med. Region Skånes skäl till att välja ut just dessa är därför att de enligt Region Skåne är så kallade tillväxtkommuner i regionen.

Flera kommuner som inte bjudits in
Flera andra kommuner i Skåne, förutom de tre som kommer att få stationer, kommer att beröras av själva dragningen av den nya höghastighetsbanan. Här kan nämnas förutom Eslöv också Höör, Staffanstorp, Osby och Burlövs kommuner, som hittills inte heller har bjudits in och kommer heller inte att få delta i förhandlingarna kring den nya järnvägen.

- Vi har på flera sätt påtalat att vi anser att detta är fel, bland annat genom att skriva ett brev där vi lyfter fram vikten av att även vi kommuner som direkt påverkas av den nya järnvägen får delta. För Eslövs del handlar ju detta om att sträckningen kommer att löpa genom vår kommun, vilket på flera sätt kommer att påverka möjligheten till sådant som exploatering i vår kommun, säger Henrik Wöhlecke, kommunalråd i Eslöv.

Den nya höghastighetsjärnvägen ska avlasta den idag väldigt belastade stambanan mellan Malmö och Stockholm. Det som oroar Eslövs kommun ledande politiker i detta är vad som kommer att hända med den regionala järnvägstrafiken på den befintliga stambanan. Kommer den regionala trafiken att minska när man ökar godstrafiken och flyttar ut regionaltågen till höghastighetsbanan?  

- Den lokala och regionala trafiken är mycket viktig för Eslöv, bra möjligheter till in- och utpendling till vår kommun är en förutsättning för tillväxten i Eslöv. Detta stärker också tillväxten sett till sådant som arbetsmarknaden i hela regionen. Även dessa frågor kommer vi att lyfta med regionstyrelsens ordförande som lovat i uttalande i media att Eslöv istället kommer att gynnas av den nya höghastighetsbanan. Eslöv behöver redan idag bättre turtäthet och jämnare trafik till och från Malmö och Lund, konstaterar Johan Andersson.

Finaniseringen viktig för Eslöv
En annan fråga som Johan Andersson och Henrik Wöhlecke kommer att bevaka är hur den nya höghastighetsjärnvägen ska betalas. Sverigeförhandlingen har redan nu sagt att kommunerna som på ett eller annat sätt påverkas av den nya järnvägen ska delta i satsningen som medfinansiärer. Detta för att, som Sverigeförhandlingen menar, den enskilda kommunen kommer att göra samhällsekonomiska vinster genom ett ökat bostadsbyggande och en förbättrad arbetsmarknad.

På Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/jonkoping-malmolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för en höghastighetsjärnväg rörande delsträckan Jönköping-Malmö.

Det är Sverigeförhandlingen som förhandlar med kommunerna och beslutar om kommande stationsorter. På Sverigeförhandlingens hemsida finns information om förhandlingen: Sverigeforhandlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler