Eslövs kommun logotyp

Här undertecknas löften till medborgarna

Lokalpolisområde Eslöv och Eslövs kommun har signerat en överenskommelse om medborgarlöften till Eslövs medborgare. Bland annat ger parterna ett löfte om att genomföra två riktade trafikinsatser med inriktning oskyddade trafikanter i centrala Eslöv under året.

– Genom medborgarlöftena kan vi tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarna och deras upplevda trygghet. Medborgarlöftena är framtagna med hänsyn till den årliga trygghetsmätningen men också genom dialogmöten med medborgarna kring hur de upplever sin vardag i Eslöv, konstaterar Anna-Karin Boije, lokalpolisområdeschef i Eslöv, Höör och Hörby.

Trafiksituationen bekymrar medborgare
Bakgrunden till det nu signerade dokumentet med medborgarlöften är den nationella trygghetsmätning som både 2013 och 2015 genomfördes i Eslöv. Båda undersökningarna visar att invånarna i Eslövs kommun i stort upplever sin närmiljö som trygg.

Dock inte när det kommer till trafiksituationen i centrala Eslöv där medborgarna istället upplever en stor otrygghet. Detta har också framkommit i de medborgardialoger som polisen hade under 2015 med Eslövs invånare.

– Många är bekymrade över trafiksäkerheten i centrala Eslöv och detta tar vi nu på största allvar. Vi kommer att lägga fokus på beteende och oskyddade trafikanter, förklarar Anna-Karin Boije.

Positivt att vi gör detta tillsammans
Medborgarlöftena är en del i polisens och kommunens målsättning att aktivt verka för att öka tryggheten i kommunen.

– Detta är sätt att öka medborgarnas inflytande och känna att både polisen och Eslövs kommun bryr sig om de lokala problemen. Jag är väldigt positiv till att vi gör detta tillsammans, det är bara så vi kan nå riktigt bra resultat, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Fler gemensamma löften till medborgarna
Ytterligare löften finns med i den överenskommelse som polisen och kommunen nu har skrivit under. Bland annat lovar parterna också att genomföra två gemensamma trygghetsvandringar i Eslövs kommun med representanter från polis, kommun och andra berörda. Syftet är att identifiera platser som upplevs som otrygga samt föreslå åtgärder för att minska otryggheten på dessa platser.

Dessutom ska polis och kommun genomföra gemensamma medborgardialoger, minst två, för att ta tillvara medborgarnas kunskap, erfarenheter, upplevelser och idéer till förbättring, gällande den lokala problembilden i Eslövs kommun.

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske kvartalsvis. En sammanfattning/ utvärdering ska göras innan årsskiftet 2016/2017.

Anna-Karin Boije och Johan Andersson undertecknar sina löften till medborgarna. Foto: Carin Svensson-Krüger

Anna-Karin Boije och Johan Andersson undertecknar sina löften till medborgarna. Foto: Carin Svensson-Krüger

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler