Eslövs kommun logotyp

Förnämlig femteplats för Eslöv

Eslöv är en av de kommuner i landet som har förbättrat sig mest när det gäller att nå målet om ett fossilt bränsleoberoende. Kommunen hamnade på en förnämlig femteplats ibland de kommuner som kommit längst sedan förra årets mätning. Det visar årets Miljöfordonsdiagnos.
Faktum är att Sveriges tio bästa kommuner är 100 gånger bättre på batterielbilar, 60 gånger bättre på biogasbilar och tio gånger bättre på etanolfordon än Sverige i övrigt.

Regeringen har också som mål att Sverige ska vara fossilt bränsleoberoende år 2030. Det finns kommuner och landsting i landet som arbetar i sådan takt att de till och med kan nå de målen 2027. Övriga kommer, om dagens ambitioner inte tappar fart, kommer att nå målet med att vara fossilt bränsleoberoende till år 2030.

Trångt på ledarplatsen
I Miljöfordonsdiagnosen 2016 är det glädjande nog trångt på ledarplatsen: Stockholms Stad och Botkyrka kommun delar prispallen för kommunerna, och Skåne, Uppsala och Västra Götaland gör detsamma på landstingspallen. De har kommit allra längst i sitt arbete och påverkar miljön minst.

Köping, Karlstad och sen Eslöv
Tittar vi istället på vilka som gjort störst förbättringar sedan förra året vinner Köpings kommun tätt följd av Karlstad, och alltså med Eslöv på en fin femteplats. I landsstingskampen hämtar Västra Götaland in mest tillsammans med Skåne.

— Utvecklingen är fortsatt positiv och det finns många bra exempel att lyfta fram. Det kan gott privatpersoner och företag också snegla på, kommuner och landsting är ju överlag bättre än Sverige i övrigt, säger Jonas Lööf, verksamhetsledare på miljöfordon Syd i ett pressmeddelande från Bisnode.

Energieffektivitet och krocksäkerhet
Miljöfordonsdiagnos 2016 är en granskning av svenska kommuners och landstings fordonsflottor, som genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode.

Miljöfordonsdiagnosen redovisar fem parametrar som kan användas som indikatorer på hur långt organisationen kommit i sitt energi- och klimatarbete när det gäller fordonsflottan: energieffektivitet, klimateffektivitet, miljöbilsandel, fossilfria fordon samt krocksäkerhet. Fossilfria fordon inkluderar fordon för etanol, biogas och vätgas, samt laddhybrider och rena batterielbilar.

Störst förbättring kommuner:
1. Köpings kommun
2. Karlstads kommun
3. Kumla kommun
4. Gävle kommun
5. Eslövs kommun

Årets bästa kommuner:
1. Botkyrka kommun
1. Stockholms stad
2. Göteborgs stad
3 Helsingborgs stad
4 Grästorps kommun
4. Malmö stad

Störst  förbättring landsting:
1. Landstinger i Uppsala län
1. Region skåne
1. Västra Götalandsregionen
2. Region Örebro län
3. Region Jönköpings län

Årets bästa landsting:
1. Västra Götalandsregionen
2. Region Skåne
3. Landstingen i Värmland
4. Stockholms läns landsting
5. Region Jönköpings län

Miljöfordonsdiagnosen 2016 slår fast att:
• Nio av 10 fordon drivs på fossilfritt bränsle i de bästa kommunerna. Snittet för Sverige i stort är sex bilar av 100.
• Kommunerna i genomsnitt är 20 gånger bättre och de tio bästa kommunerna 100 gånger bättre på elbilar än Sverige i övrigt.
• Kommunerna i genomsnitt är 20 gånger bättre och de tio bästa kommunerna 60 gånger bättre på gasbilar än Sverige i övrigt.
• Kommunerna i genomsnitt är dubbelt så bra och de tio bästa kommunerna 10 gånger bättre på etanolbilar än Sverige i övrigt.
• De tio bästa kommunerna har 12 procent batterielfordon. Skulle övriga kommuner öka till samma andel skulle energianvändningen minska med 32 miljoner kWh. Det motsvarar cirka 3,5 miljoner liter bensin eller drygt 8300 ton koldioxidutsläpp.
• Andelen biogas- och elfordon hos kommunerna fortsätter att öka, men etanol har fortfarande en viktig roll för omställningen till fossilfritt. Tre av fyra fossilfria fordon i Sverige totalt är etanolbilar, och Västerbottens läns landsting ökade under förra året sin andel fossilfria fordon med närmare 30 procent genom att nästan fyrdubbla antalet etanolfordon.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler