Eslövs kommun logotyp

Eslöv värd för MBU-konferens 

Den 6 oktober var det dags för Eslövs kommun att vara värd för den årliga MBU-konferensen. MBU - Människan Bakom Uniformen är ett projekt som ämnar till att skapa större medvetenhet bland ungdomar för utryckningspersonals arbete i utsatta områden.

MBU är ett projekt där ungdomar i åldrarna 15-20 träffas för att utbildas och får prova på delar av bland annat polis, räddningstjänst och ambulanssjukvårds verksamhet. Ungdomarna leds av handledare som har olika utbildningsbakgrund - från socionomer till poliser, den gemensamma nämnaren är samhällsengagemang, överbryggande arbete mot fördomar, integration och demokrati.

Inledningstalande gjorde David Westlund – Barn- och familjenämndens ordförande – när MBU-grupper från Göteborg, Helsingborg, Örebro, Landskrona och Eslöv sammanstrålade för att utbyta erfarenheter, arbetssätt och hitta framgångsfaktorer. Sammantaget var det ett 30 tal personer som kommer från räddningstjänst, polis, kommunal- och fristående verksamhet.

Anordnare av arrangemanget var Jörgen Larsson, avdelningschef på resursavdelningen BoU, Eslövs kommun, tillsammans med Paavo Frick från Räddningsstjänsten Syd, och Anna-Karin Boije, Polisen. Inbjuden föreläsare Alan Ali talade om vikten av medvetenhet kring normer och värderingar.

- Det är viktigt att vi har möjlighet att träffas i de här formerna för att se vad vi har åstakomit på olika håll, byta erfarenheter och ta ett samlat grepp i de kommande satsningarna. En del handlar också om att se allt det goda i vårt arbete och synliggöra det för allmänheten, säger Jörgen Larsson.

MBU-grupper finns att följa på Facebook, bland annat ”MBU Eslöv”. Följ gärna!

Med på foto: Alan Ali

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler