Eslövs kommun logotyp

Eslöv ska tillsammans med nio andra kommuner bli fossilfria

Fram till 2018 leder Länsstyrelsen ett projekt där tio skånska kommuner ska arbeta för att minska sin användning av fossil energi till ett minimum.
Vid projektets slut ska kommunerna i genomsnitt ha nått 100 procent fossilbränslefri elanvändning, minst 90 procent fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning samt minst 50 procent fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter Detta ska leda till minskade utsläpp av växthusgaser men också påverka andra samhällsaktörer att i sin tur minska sin användning av fossil energi.

Fem arbetspaket ska leda fram till målen
För att nå dessa mål, så ska kommunerna jobba med fem olika paket i vilken kommunerna ska:
• inventera användningen av fossila bränslen, men även jobba med information inom organisationen och till medborgare.
• analysera i vilken omfattning man använder fossila bränslen i sina egna bilar och ta fram åtgärder för att nå målen.
• analysera klimatpåverkan från sina tjänsteresor och arbeta för andra alternativ, webbmöten, fossilfria alternativ och klimatkompensation.
• efterfråga fossilfria alternativ hos sina leverantörer av fjärrvärme och annan uppvärmningsenergi.
• söka lösningar för lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare liksom för lokaler som kommunen själv hyr ut. Här kan gröna hyresavtal vara en möjlighet.

— Transportsidan är en stor bov i dag, säger Eric Eliasson på Länsstyrelsen Skåne, projektledare för Fossilbränslefria kommuner. Inte så mycket vad gäller kommunernas egna fordon, som när man anlitar transporttjänster och arbetsfordon. Så vi ska titta på hur man kan ställa krav i upphandlingar.

— Även i Eslöv är bilarna och transporterna en stor utmaning, säger Lisa Lindblad, energisamordnare på Eslövs kommun. Däremot har vi glädjande nog i kommunen 100 procent fossilfri el och för uppvärmningen är siffran 95 procent! Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel och sätter hårdare krav så att vi faktiskt lyckas med utmaningen, fortsätter Lisa.

Projekten leds av Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Kommunförbundet Skåne och innefattar kommunerna Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

Frågor angående Eslövs kommuns delaktighet i projektet besvaras av Lisa Lindblad, energisamordnare, Eslövs kommun. Lisa.lindblad@eslov.se 0413-625 67

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler