Eslövs kommun logotyp

Eslöv kritisk mot regeringsförslag

Den politiska ledningen i Eslövs kommun är starkt kritiskt mot regeringens promemoria, som kom i slutet av juni, om att sänka den statliga ersättningen till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Promemorian innehåller också förslag om försändring i utbetalningssystemet som för Eslövs del gör att kommunen kan få ut ersättningssumman i förskott, vilket nu i regeringens förslag inte ska vara möjligt.

- Den föreslagna sänkningen är alldeles för hög och hela genomförandet av förslaget, om beslut fattas, är alldeles för snabb. Vi hävdar fortfarande att det är staten som måste ta det ekonomiska ansvaret för de ensamkommande som kommer till vårt land. Vi tar som kommun vårt ansvar för att ta emot dem och ta hand om dem, men staten måste betala, konstaterar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Det var i slutet av juni som regeringen presenterade sin promemoria som alltså innehåller förslag om nya schabloner och ersättningsnivåer, ändrade regler för mottagandet samt begränsad möjlighet att placera barn i en annan kommun, gällande den ensamkommande barn och unga som har anlänt och anländer till Sverige. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

SKL bjuder in samtliga kommuner
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är abetsgivar- och intresseorganisation för samtliga kommuner, landsting och regioner i landet, utsågs tillsammans med 35 kommuner till remissinstans för regeringens promemoria. SKL har också i sitt svar varit starkt kritisk till förslaget och uppmanade till och med samtliga kommuner i landet att vara med och svara, alltså ine bara de 35 som var utsedda. 

- Förslaget, om det går igenom, kommer att påverka kommunerna mycket. För Eslövs del, om vi inte agerar alls, kan det ge en kostnadsökning på cirka 30 miljoner per år, vilket motsvarar 50 öre på skatten. Detta är inte rimligt att begära av kommunerna, menar kommunalrådet Henrik Wöhlecke.

Viktigt avtal för att få kontroll
Idag får kommunerna 1900 kronor i ersättning per dygn får varje ensamkommande under 18 år. Regeringens förslag på ny ersättning är 1350 krono per dygn och individ. Det som i promemorian direkt skulle påverka Eslöv är också det avtal som Eslövs skrev med Migrationsverket strax före årsskiftet och som innebär att Eslöv kan få ut den statliga ersättningen för de ensamkommande i förskott, kommunen behöver alltså inte ligga ute med pengarna.

- Det avtalet var väldigt viktigt för oss för att få kontroll på ekonomin när det gäller den här delen av verksamheten. Försvinner nu möjligheten, som är föreslagen, att få ut ersättningen i förskott får detta konsekvenser eftersom vi måste ligga ute med pengarna, säger Henrik Wöhlecke.

Vill minska antalet HVB-hem
I sin promemoria menar också regeringen att antalet ensamkommande barn och unga som är placerade och kommer att placeras på så kallade HVB-hem, Hem för vård eller boende, ska minskas till förmån för boendeformen stödboende. Ett stödboende kräver enligt lagen mindre personal, vilket kan vara en väg för kommunerna att minska sina kostnader och därmed kunna möta regeringens önskemål om att minskad ersättningen.

Kritikerna, såsom SKL, menar dock att så gott som alla kommuner redan har skrivit fleråriga avtal med aktörer som driver HVB-hem. Dessutom är de ensamkommande som kommer till landet ofta i behov av en hög personaltäthet vid sitt boende, detta för att de ofta är traumatiserade och präglade av sina upplevelser i sina hemländer, och behöver mycket stöd och hjälp.

Kartläggning påbörjad för att möta
För att kunna möta ett ja kring promemorian har Eslövs påbörjat en kartläggning kring just de boende för ensamkommande barn och unga som finns i kommunen.

- Verksamheten tittar just nu på hur vi ska kunna agera i Eslöv när det gäller det här med att omförhandla avtalen kring våra HVB-hem. Just nu kan vi inte säga vad denna kartläggning kommer att ge i minskade kostnader men det är en nödvändig översyn inför ett eventuellt beslut, menar Johan Andersson.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler