Eslövs kommun logotyp

Eslöv kommer att få sin första offentliga laddstolpe för elbilar

Nu kommer det äntligen att bli möjligt att ladda sin elbil även i Eslöv. Naturvårdsverket har beviljat pengar till Eslövs kommun för att sätta upp en laddstolpe i Badhusparken i Eslöv, vilket kommer att göras under året. Det kommer vara möjligt för två elfordon att ladda samtidigt.

Eslövs kommun vill underlätta och uppmuntra större användning av elfordon. Hittills har det bara funnits en laddstolpe i Eslöv som inte är tillgänglig för allmänheten. Detta ska nu ändras alltså.
Pengar har sökts från Naturvårdsverket som enligt klimatklivsförordningen* beviljar ekonomiskt stöd till åtgärder som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Naturvårdsverket bidrar med nästan 70% av kostnaden och resterande står Eslövs kommun för.
Laddstolpens placering, parkeringen i Badhusparken är utvald för att parkeringen är offentlig och den ligger i anslutning till centrum.

- Vi får ofta förfrågningar om laddstolpar för elbilar, säger Lisa Lindblad, energisamordnare på Eslövs kommun. Det är viktigt att infrastrukturen även innehåller laddstolpar, så att de som använder elfordon har en god tillgänglighet och trygghet att man kan ladda.

- Vi kommer att påbörja upphandlingen för installationen så fort projekteringen är klar och räknar med att stolpen kommer på plats under hösten 2016, fortsätter Kristina Jönsson, trafikingenjör på Eslövs kommun.

Betalningen för laddningen kommer att ske genom ett speciellt laddkort eller en app på mobilen.

Projektets kontaktperson är Lisa Lindblad 0413-621 59, lisa.lindblad@eslov.se

*Klimatklivsförordningen genom Naturvårdsverker stödjer ekonomiskt lokala klimatinvesteringar för åtgärder som ger minskade utsläpp av växthusgaser. Stödet ges i första hand till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per inversteringskrona. Naturvårdsverket tar också hänsyn till åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik samt till åtgärdernas effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler