Eslövs kommun logotyp

Eslöv i projekt för unga anhöriga

Kommunerna i Eslöv, Avesta, Ystad, Malmö, Mora, Svedala och Luleå har beslutat att gemensamt arrangera sommarläger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder. Lägren kommer att hållas i Skåne, Avesta och Luleå vid fyra olika tillfällen sommaren 2016.
Samarbetet över kommungränserna välkomnas av Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson:

— Barn och ungdomar som växer upp med en demenssjuk förälder är en mycket utsatt grupp som vi tycker det är viktigt att stötta. Därför ger vi i år ett anslag på 400 000 kronor till den här utökade lägersatsningen.

Också yngre insjuknar i demens
Antalet demenssjuka växer snabbt och många yngre som har hemmavarande barn drabbas också. Kommunernas anhörigstöd är oftast inriktat på äldre som vårdar sin make eller maka medan de unga anhöriga glöms bort.

På lägren får de unga anhöriga professionellt stöd från specialister på demenssjukdomar och anhörigfrågor. De får också möjlighet att knyta värdefulla kontakter med jämnåriga i samma situation. Deltagande, kost, logi och resa är kostnadsfritt.

Konceptet kopierat i Norge
Anhöriglägren etablerar sig inte bara på fler ställen i Sverige utan genomförs även i Norge. Efter ett norskt studiebesök i Avesta beviljade den norska motsvarigheten till Socialstyrelsen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 1,9 miljoner norska kronor för att påbörja en liknande verksamhet.

Ta del av hela pressmeddelandet:
http://www.alzheimerfonden.se/aktuellt/pressmeddelandenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler