Eslövs kommun logotyp

Eslöv är Skånes andra bästa heltidskommun

78,6 procent av alla tillsvidareanställda i Eslövs kommun är heltidsanställda. Med den siffran placerar sig Eslöv på andra plats bland kommunerna i Skåne, enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste personalstatistik för 2015. En förbättring med tre placeringar sedan 2014.
— Det är en fantastisk arbetsinsats av engagerade chefer och medarbetare som ligger bakom resultatet, säger Anna Nordén, HR-chef i Eslövs kommun.

2012 påbörjade Eslövs kommun det gemensamma arbetet mot målet att alla tillsvidareanställda ska erbjudas heltidstjänst senast 2016. När arbetet påbörjades 2012 var 67,6 procent av medarbetarna heltidsanställda. Idag, februari 2016, är siffran 84,7 procent. Därmed en ytterligare förbättring jämfört med statistiken från november 2015.

— I vårt arbete med att skapa en attraktiv arbetsgivare är det en stor fördel att kunna erbjuda så många medarbetare som möjligt en heltidsanställning, säger Anna Nordén, HR-chef i Eslövs kommun.

Det fortsatta arbetet mot målet att erbjuda alla anställa heltidstjänst pågår i de olika förvaltningarna under resten av året.

Den kommun i Skåne som enligt Sveriges Kommuner och Landstings statistik har flest andel heltidsanställda är Malmö stad, där 83,7 procent av medarbetarna är heltidsanställda. Kiruna är den kommun i landet som har flest, hela 95 procent.  

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler