Eslövs kommun logotyp

En väg in för kommunens medborgare

Från oktober kommer Medborgarcentrum, Eslövs kommuns växel och reception, att bli ett så kallat Kontaktcenter. Syftet med att utveckla Medborgarcentrum till ett Kontaktcenter är framförallt att kunna erbjuda Eslövs medborgare en enklare väg att nå kommunens verksamheter

– De som kontaktar kommunen med mindre komplicerade ärenden ska kunna få svar direkt i ett Kontaktcenter, vi ser det som en förbättring av servicen för den enskilde, berättar Frida Andersson, avdelningschef för Kommunservice i Eslövs kommun.

Mycket planering
I december 2015 beslöt kommunstyrelsen att Medborgarcentrum ska utvecklas till ett Kontaktcenter och under våren 2016 har verksamheterna
i kommunen planerat för ett införande.

– Mycket tid har lagts, och kommer att läggas, på utbildning av personalen
i Medborgarcentrum. Detta för att de ska kunna svara och ge service på bästa sätt, förklarar Frida Andersson.

En väg in
Genom Kontaktcenter ska alltså den enskilde, medborgare, företagare eller annan intressent, direkt få svar på frågor, ges vägledning, hänvisning
och en administrativ förberedelse.

Detta utan att den enskilde egentligen behöver ha någon kännedom om hur
den kommunala organisationen är uppbyggd och vem som ansvarar för vad
i verksamheterna.

– Det blir en väg in för medborgare eller vem det än är som söker kontakt
med oss, oavsett om kontakten sker via telefon eller e-post. På sikt
hoppas vi också kunna erbjuda möjligheten att  nå oss via sociala medier
eller chatt, säger Frida Andersson.

Genom att personalen i ett blivande Kontaktcenter direkt kommer att
kunna ge service kommer detta också att medföra en avlastning för
förvaltningarna i olika ärenden.

– Detta kommer att leda till snabbare handläggning och ökad effektivisering.
Genom att Kontaktcenter ska förbereda ärenden till de olika handläggarna ökar servicentill medborgaren, säger Frida Andersson och fortsätter.

–Handläggaren kan undersöka ärendet och sedan väl förberedd och påläst återkoppla till medborgaren med ett svar direkt.

Många ringer in
Eslövs kommuns växel får ta emot cirka 11 000-15 000 samtal i månaden,
varav 1 000 är till Eslövs Bostads AB, ebo. Uppgifter som Medborgarcentrum
hittills har ansvarat för, förutom ansvar för växel och reception, är att facilitera besökare, sköta postservice, bokning av lokaler/bilar, hantering av profi lartiklar/gåvor och bokning av vigslar.

Medborgarcentrum ska utvecklas till ett Kontaktcenter. Foto: Carin Svensson Krüger

Medborgarcentrum, kommunens reception och växel, ska utvecklas till ett Kontaktcenter. Foto: Carin Svensson Krüger

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler