Eslövs kommun logotyp

E-förslag istället för medborgarförslag

Möjligheten att lämna medborgarförslag till Eslövs kommun kommer att ersättas med införandet av så kallade e-förslag, kommunfullmäktige fattade beslutet vid sitt senaste samanträde. Möjligheten att istället lämna in e-förslag kommer att gälla från årsskiftet.

- Medborgarförslag såsom det har fungerat har tagit mycket administrativ kraft och dessutom har vi en uppfattning om att medborgarna inte har varit särskilt nöjda. Många kommuner som har arbetat med medborgarförslag har samma erfarenhet och har också frångått möjligheten till förmån för en annan form av medborgardialog, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Kommunfullmäktige beslutade förra hösten att tillsätta en lokal demokratiutredning med syfte att se över medborgarinflytandet och lämna förslag till kommunfullmäktige om en förbättrad medborgardialog.

Utredningen ledde till ett förslag om att möjligheten att lämna medborgarförslag, i den form det finns idag, ska tas bort och ersättas med något nytt. Utredningen enades kring att det istället ska införas en e-förslagsfunktion samt en förbättrad synpunktshantering och felanmälansfunktion. Ett förslag som kommunfullmäktige alltså nu ställt sig bakom.

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från allmänheten till kommunens politiker. Varje fysisk kommunmedlem ska kunna lämna förslag och dessa ska läggas ut på kommunens webbplats där andra ska kunna stödja förslaget genom att skriva under med så kallad e-signatur.

Ett förslag ska finnas publicerat i 90 dagar och det kommer att krävas 100 stödsignaturer för att förslaget ska lämnas som informationsärende till berörd nämnd. Ett e-förslag ska även kunna lämnas på förtryckta formulär eller muntligen.

Utöver e-förslag ska också kommunens synpunktshantering vara öppen för alla, så även felanmälansfunktionen. Samtliga delar ska vara lätta att använda samt präglas av möjlighet till insyn, för såväl allmänhet som tjänstemän och förtroendevalda.

Möjligheten att lämna in medborgaförslag ska avslutas den 15 november och  den nya ordningen med e-förslag ska börja gälla från årsskiftet. Samtliga förslag som lämnas in före den 15 november kommer dock att behandlas likt den rutin som hittills funnits för medborgarförslag.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler