Eslövs kommun logotyp

Det går riktigt bra för Eslöv!

2015 var ett bra år för Eslöv! Förberedelserna för start av persontågstrafik mellan Eslöv och Helsingborg i december i år drogs igång och det fattades ett beslut om att bygga en ny gymnasiekola i Eslöv. Dessutom färdigställdes ett stort antal bostäder i både Eslöv och Harlösa.
– De första stegen mot vår vision är tagna, planeringen för att förverkliga det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden pågår för fullt och dessutom gjorde kommunen ett bra ekonomiskt resultat förra året säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

– Även om kommunens goda resultat i mycket beror på engångsintäkter som återbetalning av personalavgifter och framskjutna kostnader så skapar överskottet ett ökat ekonomiskt handlingsutrymme. Vi tänker lägga en stor del av överskottet i kommunens resultatutjämningsreserv som vi under vissa förutsättningar kan använda i framtiden vid sämre ekonomiska tider säger kommunstyrelsens vice ordförande Henrik Wöhlecke (M).

Översiktsplan och centrumutveckling
2015 var ett spännande år i Eslöv. Flera viktiga processer startades för att förverkliga den antagna visionen 2025 "Eslöv-Skånes bästa kommun att bo och verka i".

Under året påbörjades arbetet med en ny översiktsplan och en ny plan för centrumutvecklingen, till vilka ett omfattande medborgardialog genomfördes runt om i kommunen. De båda planerna ska vara ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen av kommunen.

Dags för Marieholmsbanan
Investeringar och ombyggnader av tillgängliga infartsvägar är i full gång och under slutet på året startade iordningställandet för tågtrafik Eslöv-Marieholm-Teckomatorp-Helsingborg. Sträckan, den så kallade Marieholmsbanan, kommer att invigas i december.

– Det finns en stark framtidstro i Eslöv och det märks framförallt på bostadsbyggandet. Vi blir allt fler invånare i vår kommun. De närmsta åren kommer ett par hundra nya lägenheter att stå färdiga, konstaterar Johan Andersson.

Beslut om att bygga nytt gymnasium
Under hösten ökade asylmottagningen kraftigt och fler människor på flykt kom till kommunen.

– Ett intensivt arbete har utförts av våra medarbetare och nämnder för att skapa förutsättningar för ett bra mottagande. Där har vi lyckats mycket bra, menar Henrik Wöhlecke.

Under året beslöts också att ett nytt gymnasium ska byggas så att alla unga får tillgång till en modern gymnasieutbildning i framkant och för att skapa förutsättningar för att möta en utvecklad vuxenutbildning.

Grundskolan arbetade också fortsatt intensivt med att höja resultaten i skolan, och lyckades bra. Kommunen har också satt fokus på ungdomsarbetslösheten för att få fler att komma i arbete.

Några av 2015 års viktigaste händelser:
• Kommunen antog vision och ett politiskt handlingsprogram för 2015-2018
• Förberedelserna för start av persontågstrafik mellan Eslöv och Helsingborg i december 2016 pågår
• Ett ökat asylmottagande i Eslöv
• Eslövs Bostads AB har färdigställt nya bostäder i Eslövs centrum och i Harlösa
• Beslut om ny gymnasiekola i Eslöv
• Fler erbjöds heltidsanställning
• Nya boenden för ensamkommande flyktingbarn
• Ny förskola i Väggarp/Örtofta  
• Ekevallahallen byggdes
• Sallerupsskolans ombyggnad är klar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler