Eslövs kommun logotyp

Byggnadsvårdspris till föreningar

Eslövs Byggnadsvårdpris går i år till de tre ideella organisationer som har samarbetat med Eslövs kommun kring den nya temalekplatsen i Trollsjön. Lekplatsen ingivdes i ett strålande solsken i helgen.

- Det känns mycket bra att få dela ut priset till organisationer på det här sättet. Och lekplatsen har blivit väldigt bra, vi är mycket nöjda, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

De tre föreningarna som nu får ta emot Eslövs Byggnadsvårdpris är Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga (RBU), För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och Synskadades riksförening lokalavdelning i Eslöv.

En lekplats för  ALLA barn
Representanter i projektet med lekplatsen var Inger Isaksson (RBU), Irene Strand/Therese Nilsson (FUB Mellanskåne) och Snezana Milivojevic (SRF) och de får nu ta emot byggnadsvårdpriset för för sitt engagemang och bidrag i att jämställdhets- och mångfaldssäkra dialogen kring lekplatsen.

- Med deras kunskap och kontakt kom fler barn till tals och kunskapen hos de vuxna som arbetade i projektet blev större. Tack vare deras insats har Eslöv nu fått en lekplats skapad av och för ALLA barn i Eslövs kommun, menar Johan Andersson.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som delar ut Eslövs Byggnadsvårdpris som i år delas ut för tredje gången. Tidigare pristagare har varit Lennart Gunnarsson, Trumpetarbostället i Billinge, för sitt engagemang gällande att bevara gamla byggnader. Första året priset delades ut blev BA Bygg vinnare, detta bland annat för ombyggnaden av Sahlinhuset på Västerlånggatan i Eslöv.

Priset delas ut på lördag!
Årets byggnadsvårdpris kommer att delas ut på lördag den 3 september vid årets näringslivsdagar i Eslöv. Prisutdelningen sker på Stora torg i Eslöv, priset består av diplom och en plakett som kommer att placeras vid lekplatsen vid Trollsjön.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler