Eslövs kommun logotyp

Bra och mindre bra i medborgarundersökning

Eslövsborna är nöjda med möjligheten att hitta en bra bostad i sin hemkommun och de ser också positivt på att det finns bra med arbetstillfällen på pendlingsavstånd. Det visar den medborgarundersökning som Eslövs kommun har låtit genomföra.
Det är Statistiska Centralbyrån, SCB, som varje år erbjuder kommunerna att delta i en medborgarundersökning. SBC har gjort medborgarundersökningarna två gånger per år sedan 2005 och genom åren har 263 av landets totalt 290 kommuner någon gång deltagit i undersökningen.

Undersökningen i tre delar
Eslöv har deltagit i fem av SCB:s medborgarundersökningar. Den som här redovisas genomfördes mellan september och november 2015. Undersökningen skickades ut till 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvens i Eslöv var 41 procent.

Undersökningen består av tre delar med en rad frågor inom varje del. De tre delarna är: Hur ser medborgarna på Eslövs kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?

Högre än jämförbara kommuner
I den första delen ställs allmänna frågor till medborgarna kring sådan om utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. Frågan ställs också om man som kommuninvånare skulle kunna tänka sig att rekommendera någon annan att flytta hit.

I sina svar ligger här Eslövs kommunmedborgare lite högre än jämförbara kommuner. Två områden som positivt sticker ut är frågorna kring Eslövs som bostadsort. Här har Eslöv ett värde på 61, medan övriga kommuner i jämförelsen har 54. Även möjligheten att få ett arbete på pendlingsavstånd är något som eslövsborna ser positivt på, här har Eslöv dessutom förbättrat sitt resultat från 2014 från ett betyg på 55 till ett betyg på 58, jämförbara kommuner har 50.

Tryggheten är dock fortfarande svårt i Eslöv, undersökningen visar att medborgarna upplever en otrygghet i sin närmiljö. Siffran har gått ner från betyget 53 till 49 från 2014 till 2015. Jämförbara kommuner har här ett värde på 59.

I den andra delen i medborgarundersökningen ställs frågor kring allt från förskolan, äldreomsorgen, kultur, miljöarbete, renhållning och sophämtning och räddningstjänsten. Ett totalvärde för samtliga verksamheter för Eslöv är betygsindex 58, vilket är en ökning från 2014 då vi låg på 57. Snittet för jämförbara kommuner är 60.

Mer positiva till Berggymnasiet
Glädjande är att eslövsborna ser mer positivt på sina gymnasieskola än tidigare. Bergagymnasiet har också arbetat mycket med att visa upp sin verksamhet och de har tagit hjälp av ambassadörer som berätta om skolan. Antalet sökande till Bergagymnasiet inför hösten 2016 har också ökat.

Annat som medborgarna är också kommunens biblioteksverksamhet, miljöarbete och vatten- och avlopp. Även räddningstjänsten är väldigt höga siffror, liksomkommunens idrotts- och motionsanläggningar.

Information och förtroende
Den tredje och sista delen av undersökningen innehåller frågor kring kontakt, information, påverkan och förtroende. Här ger medborgarna i Eslöv, precis som i de flesta andra kommuner, överlag ganska låga siffror. Betyget för kommunens information i Eslöv ligger på ett värde av 54 medan jämförbara kommuner har ett betyg på 55. Siffrorna har varit ungefär desamma genom åren.

Betygen kring kontakt och förtroende är för Eslövs del något lägre än jämförbara kommuner. I området ställs bland annat frågan om hur nöjd medborgarna är med möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker. Här har Eslöv tappat något, från 48 till 44 mellan 2015 och 2014. Jämförande kommuner har betyg 50.

Vill du ta del av den aktuella medborgarundersökningen 2015:

Rapport, medborgarundersökning 2015PDF (pdf, 2 MB)

Rapportbilaga, medborgarundersökning 2015PDF (pdf, 1.3 MB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler