Eslövs kommun logotyp

Beslut från IVO-inspektion på Kärråkra

Den 28 juli 2015 genomförde IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) en inspektion vid Kärråkra demenscentra. Inspektionen genomfördes efter att det i april 2015 inkommit lex Sarah-anmälan som pekat på händelser kring en våldsam brukare med demens.
Under torsdagen kom IVO med ett beslut. Ärendet är avslutat, men IVO pekar på några punkter där verksamheten får kritik.

— IVO har bland annat påpekat att det på vissa ställen saknas kompetens att möta boenden med demens, säger Anna Fremner, verksamhetschef i Eslövs kommun. All den omvårdnadspersonal som arbetar på Kärråkra har minst undersköterskekompetens och i de allra flesta fall också god erfarenhet av att arbeta med brukare med demenssjukdomar. Kompetensutveckling är en förutsättning för vår verksamhet och enhetscheferna har redan planerat för våra utbildningsinsatser under 2016.

Individuella behov
En annan punkt som IVO kritiserade var att de boendes inflytande över sin omsorg i vardagen behövde bli bättre.

— Vi tycker att det är av största vikt att brukarna får sina individuella behov tillfredsställda. Detta är extra viktigt vid demens eftersom brukaren ibland inte själv kan uttrycka sina behov. Därför tycker vi att det är bra att IVO hjälpt oss med denna genomlysning så att vi kan försäkra oss om att verksamheten håller god kvalitet, säger Anna Fremner.

Återbesök hösten 2016
IVO har planerat att återbesöka Kärråkra demenscentra under hösten 2016.

— Vår målsättning är att IVO då finner en verksamhet som utvecklats utifrån de punkter som framkom vid besöket i juli 2015, säger Anna Fremner.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler