Eslövs kommun logotyp

Arbete på Solvägen och Trehäradsvägen

Vid slutbesiktning av Solvägen och Trehäradsvägen har det
konstaterats att allt inte är utfört enligt beställningen. Därför håller nu entreprenören på att åtgärda de fel och brister som framkommit vid besiktningen.

Ett exempel på detta är att man asfalterar om delar av vägarna för att lutningen och därmed vattenavrinningen ska fungera som det är tänkt.

Genom dessa åtgärder blir vägarna, gång- och cykelbanorna säkra, kvalitativa och hållbara för trafikanterna så som det är beställt.

Då bristerna har framkommit vid besiktningen, så medför det ingen merkostnad för kommunen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler