Eslövs kommun logotyp

17 fler sökande till Bergagymnasiet

17 fler ungdomar har sökt Bergagymnasiet som sitt förstahandsval inför läsåret 2016-2017. Totalt har därmed 137 ungdomar sökt sig till skolaninför höstterminen.

- Det känns väldigt positivt, vi är mycket nöjda. Framförallt är det roligt att barn- och fritidsprogrammet har ökat med hela fem sökande, från 18 till 23 i den klassen, konstaterar Chatarina Malmborg, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Eslöv.

Gymnasievalet inför höstterminen 2016, det är ett preliminärval, gick ut den 15 februari. En ny möjlighet för omval startades i mitten av april för att sen åter stängas den 15 maj. Det är på dessa ansökningar som klasserna på Bergagymnaiset nu kommer att fyllas inför hösten.

Teknikprogrammet tappar två sökande
Totalt har Bergagymnasiet tio olika program, utbildningar, att erbjuda. Alla utom två har fått fler sökande till hösten än inför innevarande år. Det populäraste programmet är samhällsprogrammet som till hösten kommer att kunna fylla två klasser på Bergagymnasiet.

Ett program tappar sökande i jämförelse med preliminärvalet. Det är teknikprogrammet.

- Det känns tråkigt, och vi vet inte riktigt varför. Två färre har sökt sig till teknikprogrammet. Vid preliminärvalet såg vi också att restaurang- och livsmedelsprogrammet hade tappat i jämförelse med förra året och det tappet kvarstår, konstaterar Chatarina Malmborg.

Kockyrket kommer att bli ett bristyrke
Vad det svalare intresset för restaurang- och livsmedelsprogrammet beror på vet man inte riktigt heller.

– Men det tappar sökande i hela landet. Det är synd eftersom Arbetsförmedlingen i sina prognoser säger att kockyrket kommer att bli ett bristyrke i framtiden, säger Marianne Svensson, 1:a vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Eslöv.

Ambassadörer pratat varmt om skolan
För att öka intresset för Bergagymnasiets har skola själv arbetat med att marknadsföra skolan som den positiva skola den är. Bland annat har skolan använt sig av elever som påbörjat sina gymnasieår på annan ort men valt att hoppas av därifrån till förmån för Eslöv.

Som ambassadörer för Bergagymnasiet har de kunnat berätta om att de har känt att de hamnat på en skola med större närhet till pedagoger och annan personal och ett positivare klimat. Till detta att de som boende i kommunen haft väldigt nära rent geografiskt till sin skola, och sluppit passa tider för tåg och buss.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler