Eslövs kommun logotyp

Villaägare överklagar detaljplan

Detaljplanen för bostäder vid Lantmannavägen i sydvästra Eslöv överklagas av villaägare i området. De anser att den gamla detaljplanen är bättre.
Eslövs kommun beviljade 2013 BoKlok Housing AB bygglov för fyra flerfamiljshus med sex lägenheter i varje på Bäckdala.

Efter överklaganden upphävde länsstyrelsen byggloven i tre kvarter. Taklutning, bostadsform och avstånd till Lantmannavägen följde inte planen.

Kommunstyrelsen godkände i december en ny plan för fyra Bäckdala-kvarter. I den nya planen ingår att både radhus och flerfamiljshus får byggas.

Bostadshus i två våningar får uppföras i kvarteren. Högsta byggnadshöjd sätts till sju meter. Vind tillåts inte i husen.

Flera villaägare i området har nu överklagat den nya planen till länsstyrelsen. De tycker det är anmärkningsvärt att kommunen gör sig så mycket omak för att göra en enskild byggherre till viljes.

Villaägarna är kritiska mot den nya planens krav när det gäller fasadmaterial, takutförande, dagvatten och byggrätt.

De anser också att kvarteren bör ha in- och utfart till Lantmannavägen för att minska belastningen och öka trafiksäkerheten på boendegatorna.

Villaägarna anser att den nya planen har så stora brister att den ska justeras eller upphävas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler