Eslövs kommun logotyp

Val till nämnderna genomförda

Nu står det klart vilka politiska företrädare som kommer att bilda Eslövs kommuns politiska nämnder under 2016. Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde genomfördes ett antal proportionella val.
Ett proportionellt valsystem innebär att fördelningen av mandat mellan partierna står i proportion till partiernas röstetal. I Sverige används ett i stort sett proportionellt valsystem vid val till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige.

De politiska nämnder i Eslöv där det genomfördes proportionella val i vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige var Nämnden för arbete och försörjning, Barn- och familjenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Servicenämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Samtliga val gjordes för 2016.

I anslutning till varje förtroendevald nedan står en partitillhörighet, dessa betyder;
(S) — Socialdemokraterna
(M) — Moderaterna
(SD) — Sverigedemokraterna
(L) — Liberalerna (till nyligen Folkpartiet)
(C) — Centern
(MP) — Miljöpartiet
(V) — Vänstern
(NKE) — Nya kommunpartiet i Eslöv

Nedan följer en förteckning över nämnderna 2016:

Nämnden för arbete och försörjning


Sju ledamöter och sju ersättare valda.
Ledamöter
- Anne Hansson, ordförande, (S)
- Jeanette Petersen, förste vice ordförande (M)
- Lesley Holmberg, andre vice ordförande (L)
- Ulf Holmgren (SD)
- Mats Löfström (S)
- Christer Carlberg (C)
- Tony Ekblad (M)

Ersättare
- Bernt Nilsson (S)
- Lennart Nielsen (MP)
- Leena Sundberg (M)
- Johan Sandqvist (SD)
- Yvonne Flodin (M)
- Lars Dreja (V)
- Sara Kuseta (S)

Barn- och familjenämnden


Elva ledamöter och elva ersättare valda.
Ledamöter
- David Westlund, ordförande (S)
- Rickard Persson, förste vice ordförande (M)
- Daniel Rhodin, andre vice ordförande (L)
- Göran Granberg (SD)
- Gabriele Goldhammer (S)
- Jasmina Muric´(C)
- Ann-Sofi Dahlgren (M)
- Istvan Barborg (S)
- Stefan Karlsson (V)
- Håkan Espebo (SD)
- Theresé Granlund (M)

Ersättare
- Ingemar Lundström (S)
- Sven-Olov Wallin (L)
- Caroline Weibull (M)
- Thomas Bondesson (SD)
- Naida Mahmutovic (S)
- Per-Magnus Espgård (C)
- Leif Olsson (S)
- Andreas Johansson (M)
- Mona Baker (MP)
- Fredrik Ottesen (SD)
- Amila Pasic (S)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden


Nio ledamöter och nio ersättare valda.
Ledamöter
- Catharina Malmborg, ordförande (M)
- Marianne Svensson, förste vice ordförande (S)
- Madeleine Atlas, andre vice ordförande (C)
- Håkan Espebo (SD)
- Jasmin Safic (S)
- Sven-Olov Wallin (L)
- Claus-Göran Wodlin (M)
- Erika Isaksson (S)
- Per Rosenqvist (C)

Ersättare
- Gert Björk (M)
- Sophia Steinick-Sandberg (MP)
- Kerstin Ekoxe (S)
- Göran Granberg (SD)
- Mohammed Gulchin (S)
- Eva Rebbling (V)
- Peter Sjögren (M)
- Anna Biegus-Nilsson (S)
- Astrid Nilsson (L)

Kultur- och fritidsnämnden


Nio ledamöter och nio ersättare valda.
Ledamöter
- Christine Melinder, ordförande (M)
- Khalid El-Haj, förste vice ordförande (S)
- Håkan Larsson, andre vice ordförande (MP)
- Tobias Olsson (SD)
- Rebecka Barjosef (S)
- Rolf Eberyd (C)
- Arvid Frandsen (M)
- Karl-Erik Malmgren (S)
- Mats Nilsson (SD)

Ersättare
- Björn Nilsson (S)
- Margareta Holmquist (L)
- Gustavo Dahlman (M)
- Andrea Wramfeldt (SD)
- Kamal Hathamuna Blyborg (S)
- Mauricio Sanchez (V)
- Hans Johansson (S)
- Ann Hansson (S)
- Pitbull Hostmann (SD)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden


Elva ledamöter och elva ersättare valda.
Ledamöter
- Bengt Andersson, ordförande (M)
- Janet Andersson, förste vice ordförande (S)
- Ingemar Jeppsson, andre vice ordförande (C)
- Johan Sandqvist (SD)
- Fredrik Wikberg (S)
- Göran T Andersson (MP)
- Peter Sahlén (M)
- Lilli Trpkoski (S)
- Ronny Thall (SD)
- John Fidler (L)
- Miroslav Han (S)

Ersättare
- Hanna Barjosef (S)
- Sofia Hagerin (C)
- Håkan Bjelkengren (M)
- Yngve Mark (SD)
- Jan-Åke Larsson (S)
- Lars Holmström (V)
- Gustaf Kvant (M)
- Helene Möllerström (S)
- Andrea Wramfeldt (SD)
- Göran Windén (NKE)
- Robin Lefvenius (M)

Servicenämnden


Nio ledamöter och nio ersättare valda.
Ledamöter
- Lars Månsson, ordförande (S)
- Rickard Malmborg, förste vice ordförande (M)
- Mikael Sonander, andre vice ordförande (C)
- Axel Johansson (SD)
- Irene Somers (S)
- Jesper Åkesson (MP)
- Magnus Pålsson (M)
- Helena Lindhult (S)
- Erik Holmquist (L)

Ersättare
- Klaus Petersesn (M)
- Torsten Winther (C)
- Lena Munther (S)
- Kerstin Brink (SD)
- Ingvar Persson (S)
- Lars-Erik Björklund (V)
- Jörgen Andersson (M)
- Tina Thuresson (S)
- Ingmar Larsson (L)

Vård- och omsorgsnämnden


Elva ledamöter och elva ersättare valda.
Ledamöter
- Tony Hansson, ordförande (S)
- Lena Wöhlecke, förste vice ordförande (M)
- Ann-Christin Waldén, andre vice ordförande (L)
- Marlen Jensen (SD)
- Agneta Nilsson (S)
- Jenny Eberyd (C)
- Hans Johansson (M)
- Gabriel Barjosef (S)
- Peter Mörberg (SD)
- Johan Nordfält (MP)
- Maria Håkansson (M)

Ersättare
- Selma Pasic (S)
- Nicklas Nilsson (L)
- Unni Trolle (M)
- Ulf Holmgren (SD)
- Jörgen Håkansson (S)
- Eva Rebbling (V)
- Anette Palm (S)
- Leena Sundberg (M)
- Jessica Israelsson (SD)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler