Eslövs kommun logotyp

Vägarbeten under resten av året

Flera vägarbeten pågår för fullt och andra kommer till i hela Eslövs kommun under resten av året.
• Sockenvägen 9 i Eslöv. Kraftringen gräver på grönytan där, från den 16 november till den 4 december.
• Skanova gräver för fiber i Hurva under december och januari. Hurva 15:16 är fastighetsbeteckningen.
• På Hemmansvägen i Eslöv måste Kraftringen gräva mellan den 16 november och den 5 december. Det som ska åtgärdas är ett kabelskåp och ny serviskabel ska läggas.
• Kraftringen ska också ansluta fjärrvärme och det kräver grävning. Mellan den 10 november och den 20 december kommer detta att ske i Västerlånggatan/Repslagaregatan.
• VA Syd ska byta servisventiler på Ystadvägen 23 i Eslöv, detta medför också grävning i gatan. Från den 19 november till den 27 november beräknas arbetet pågå.
• Den 20 november påbörjas arbetet med att riva ljussignaler vid Trehäradsvägen/Lundavägen inför bygget av en rondell. Under arbetet kommer korsningen att vara ett fyrvägsstopp.
• Även Smålandsvägen och Trädgårdsgatan berörs av kabelarbete och grävning. Mellan den 16 november och den 16 december pågår detta arbete.
• På Nygatan i Marieholm pågår arbete med relining av VA-ledningar. Från den 13 november till den 30 november beräknas det arbetet pågå.
• I Löberöd, på Torggatan och Järnvägsgatan, grävs det för geometrisk undersökning inför VA-omledning. Tiden är den 16-27 november.
• Lundavägen 6 i Eslöv ska Kraftringen också gräva för fjärrvärme, mellan den 16 november och 20 december.
• Arbetet på Ystadvägen 5 är redan påbörjat och beräknas vara färdigt den 15 december.
• I arbetet med Solvägen kommer även Hundramannavägen och Klockarevägen att bli påverkat fram till årsskiftet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler